Socialdemokratiet (A)

Lone Jakobi

 

Linda Ann Wienand

 

Ole Lauth

 

Rie Ramsdal Jensen

 

Elvin J. Hansen

Elvin J. Hansen

Beskæftigelse: Uddannet maskinarbejder i 1969, Aspirant til Televæsenet Jydsk Telefon 1973 – 2005, BF – Tekniker TDC, Enetekniker hos teletjenesten GTO, Jacobshavn Grønland 1979 – 81, Teleleder TDC 1990 – 1994, Produktionsleder TDC 1994 - 98, Borgmester 1998 – 2005, igen 2010 – 2013, MTU formand 2006 – 2009, igen 2014 -

Formand for udvalg: Miljø- og Teknikudvalget
Medlem af fagudvalg: Økonomiudvalget
Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i HMN, Næstformand Renosyd, repræsentantskabet Dansk Resthåndteringsselskab, Sup. KL Repræsentantskab, Repræsentantskabet, sup. I bestyrelsen Midttrafik, bestyrelsen Ølykkecenteret, Medlem af opstillingskredsens valgbestyrelse, Formand i BHKV, sup. KKR, bestyrelsesmedlem Hou Havn, medlem af Regionens Energispareudvalg.

Præsentation: Jeg er medlem af Odder byråd i min otte valgperiode, Heraf har jeg været borgmester i tre perioder. Nu er jeg formand i Miljø- og Teknikudvalget i min anden periode, medlem af Økonomiudvalget i syvende perioder. Mine interesseområder er teknik og miljø, planlægning, energiområdet, økonomi og ledelse og borgernes trivsel. Det betyder ikke, at jeg ikke følger med i byrådets andre opgaver. Jeg har også et helhedssyn på de øvrige opgaver vi beskæftiger os med i byrådet og det omkringliggende samfund.

Mine fritidsinteresser: Politik, camping, lidt håndbold og fodbold.

Odder kommune har en god økonomi som giver mulighed for investeringer i fremtiden. Disse investeringer skal ske med udviklingen i vores børns opvækst i et rent og sikkert miljø.
Er erfaring og indsigt godt?
Ja, hvis det ikke blokerer for forandringsparathed, fremsyn og initiativ. Vi lever i et lokalsamfund, som ikke må stå stille. Vi kigger ud i fremtiden og sikre os et trygt og fremtidssikret samfund. Det gøres bedst ved at handle i fællesskab og medindflydelse af alle interesserede borgere. Derfor skal vi stå sammen om at udvikle lokalsamfundet i samarbejdet omkring alle de kommunale aktiviteter: kultur, børnepasning, skoler, ældre, bygningsmassen, planlægningen, infrastruktur, miljøet, klimaet osv.

Derfor ser jeg:

 • Odder kommune som en grøn og energirigtig kommune, hvor fremtiden handler om bæredygtighed og cirkulærøkonomi.
 • at vi har et erhvervsliv i vækst, der skaber både unge- og udviklingsarbejdspladser i det globale samfund, vi lever i.
 • det vigtigste led mellem borgere og Rådhuset, er de kommunale medarbejdere, de er den største resurse vi har, derfor skal de have gode og klare arbejdsforhold. I Odder kommune skal vi føre en offensiv personalepolitik, der tiltrækker og fastholder kvalificeret arbejdskraft.


Kort og godt:
Vi skal være en kommune i vækst på alle fronter.
Vi skal fortsat være en grøn energi kommune med et lavt energiforbrug, cirkulærøkonomi og altid have rent vand i hanerne.
Det lader sig kun gøre med god orden i økonomien og at vi alle trækker på samme ”hammel”.

E-mailadresse: elvin.hansen@odder.dk
Mobil: 20 28 20 00
Hjemmeside 
Træffetid: 
Træffetid for borgmester og udvalgsmænd

 

Claes Jensen

Claes Jensen (A)

Alder: 54 år

Beskæftigelse: IT administrator

Præsentation: Jeg bor sammen med min søde kæreste og vores 2 dejlige piger og jeg har boet i Odder siden 1992. Min fritid bruger jeg sammen med min familie, cykelture i Odder og omegn og bestyrelsesarbejde i DOMI Bolig, hvor jeg er formand. Derudover sidder jeg i bestyrelsen i Aarhus Bolig og Strandgrunden.

Mærkesager: Odder kommune vil rigtig gerne have, at flere flytter hertil, men man skal huske på, at der først og fremmest skal være fokus på os, som allerede bor her. Derfor er 6 af mine mærkesager:

 1. Vores børn skal have gode vilkår. Det gør vi bl.a. ved at sikre, at vores skoler fungerer optimalt og det gælder også skoleledelse, normeringer og børn med særlige behov.


 2. Vi skal passe godt på de ældre - de har nemlig passet godt på os. Og der skal gøres en særlig indsats overfor de svageste ældre, samt gives støtte til de pårørende.


 3. Vi skal sørge for, at der er boliger til alle. Dvs. der skal bygges flere almene boliger til børnefamilier, ældre og unge.


 4. Jeg har mødt en del mennesker, som har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet pga. stress. Vi skal tilbyde dem et ordentligt behandlingsforløb, så de igen kan se meningen med livet.


 5. Vi skal være ”grønnere” fx skal vi passe på vores grundvand. Vores børn har også krav på rent drikkevand.


 6. Det vigtigste i de fleste menneskers liv er at være en del af et fællesskab fx familie-, arbejds- eller foreningsfællesskab. Vi skal gøre en indsats for, at det kan fungere.

E-mailadresse: jensen.claes@gmail.com  

 

Jesper Hjort

Jesper Hjort (A)

Beskæftigelse: Tidligere kommunaldirektør i Odder 1991-2012, direktør i VitaPark Odder 2012-14.
Freelance konsulent. Boganmelder på magasinet Danske Kommuner. Har i 2016 udgivet bogen ”På kanten af politik”, der i hovedsagen beskæftiger sig med Odder Kommune.
Baggrund:

65 år. Født i Hadsund.. Kandidat i statskundskab Aarhus Universitet. Har arbejdet som fuldmægtig i Silkeborg Kommune og været kommunaldirektør i Nørre-Snede Kommune før jeg kom til Odder i 1991. Flyttede hertil (Solbrinken) 1993. Gift med Connie Fenger Hjort, 4 børn.

Det vil jeg:

 1. Jeg arbejder for, at Lone Jakobi skal være borgmester. Hun er dygtig, meget behagelig og god til at omgås alle. Som de øvrige socialdemokratiske kandidater vil hun have alle med – vi arbejder for ”fællesskab for alle”, som vores arbejdsprogram hedder.


 2. Vi skal have alle med. Vi skal blive endnu bedre til at spotte og støtte børn, der kan få det vanskeligt, allerede medens de er små. Inklusion er ikke noget, der starter i skolen – det starter i sundhedsplejen og der skal arbejdes med det i daginstitutionerne, i skolen og derefter. Vi skal også blive væsentlig bedre til at støtte op efter folkeskolen, så vi får alle godt ind på arbejdsmarkedet. Det vigtigste i livet er fællesskabet – derfor skal vi have alle med i arbejdsfællesskabet.


 3. Styrkelse af fritidslivet, kultur og sporten. Fællesskab styrkes af fælles aktiviteter og arrangementer. De mange frivillige og foreningerne skal påskønnes og støttes endnu bedre. Vi kan komme længere ad denne vej til gavn for alle.


 4. Vi skal værne om natur og miljø og ikke mindst skal vi alle være mere bevidste om at begrænse klimaforandringerne. Det handler om vores vaner – hvad vi gør, hvad vi spiser osv. Så også her skal alle være med. Og kommunen skal gå forrest og bl.a. arbejde med baggrund i FNs verdensmål for bæredygtighed.


 5. Vi skal arbejde for helheden. Kommunens opgaver er mange og de er alle vigtige.


 6. Vi skal arbejde for mere og bredere politisk deltagelse. Demokratiet fungerer ikke bare af sig selv. Borger- og brugerinddragelse er vigtig – i lokalråd, skoler og andre institutioner. Men vi må ikke lade det blive ved brugerdemokrati. Vi skal også tænke i borgerdemokrati – der hvor vi deltager og tager stilling til de mange spørgsmål og muligheder, der er i en kommune. Det fordrer en grundig information om kommunale forhold og kommunen bør selv tage ansvar for, at vi også informeres om de områder, hvor det kunne gå bedre.

Adresse
Solbrinken 12
8300 Odder
Tlf 20 90 20 20

E-mail: jesper.hjort09@gmail.com

Facebook

 

Lars Olsen

Lars Olsen (A)

Navn: Lars Olsen.

Alder: 54 år.

Beskæftigelse: Afdelingskasserer i Metal Skanderborg-Odder.

Præsentation: Bor i Saksild, gift, Formand for LO Odder, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse, medlem af Lokale Beskæftigelsesforum (LBF). I det daglige arbejder jeg med vores ledige medlemmer, faglige- og arbejdsskadesager, samt regnskab. 

Mærkesager:

 • Erhvervspolitik. Der skal gøres noget for at tiltrække virksomheder til Odder og derved skabe flere arbejdspladser. Flere vil bosætte sig i Odder, hvis der er arbejdspladser. Ved byggeprojekter i kommunen, skal der laves aftaler/klausuler for at undgå social dumping.
 • Socialpolitik. Der skal arbejdes på at forbedre velfærden for ældre, psykisk syge, udsatte unge i Odder. Især udsatte unge skal hjælpes til at få en uddannelse, så de kan blive selvforsørgende og dermed få et ordentligt liv. De må ikke tabes på gulvet.
 • Forbedre vores skoler, dagtilbud og lade fritidslivet blomstre.

Tlf.nr.: 24 62 13 31
E-mail: laol@danskmetal.dk

 

May-Britt Wachmann

 

Christopher Marquardt

Christopher Marquardt

Alder: 38 år

Beskæftigelse: Buschauffør gennem 14½ år

Præsentation: Har mine rødder i Odder hvor jeg har boet altid - kun afbrudt af en 5-årig periode hvor jeg boede i Ikast. Har kæresten Bettina som opstiller til KV17 i Horsens. Derudover sønnen Laurids på 11 år.

Politiske mærkesager:

 1. Børn og unge. Uanset baggrund har alle krav på en tryg og god opvækst. I daginstitutionerne og på skolerne skal der efter min mening "rykkes noget". Jeg vil gøre mit til, at der afsættes flere midler. Nomeringerne skal løftes i daginstitionerne og alle elever på kommunens skoler skal have den bedste skolegang uden bekymringer - heri ligger også, at svage børn og børn med diagnose skal have en langt bedre støtte end i dag - eksklusion, nej tak.
  Unge der er bogligt svage skal hjælpes bedre på vej til uddannelse og/eller arbejde.
  Antallet af ungdomsboliger er i dag lig nul. Der er et stort behov for ungdomsboliger.


 2. OK forhold og sociale klausuler. Opgaver som udliciteres af kommunen skal overholde "spillereglerne". Jeg ser det også som en nødvendighed, at der i alle udbud skal være bedre kontrol om overenskomster overholdes samt social dumping betragtes som brud på kontrakt - og der skal være kædeansvar. I alle kontrakter skal der indskrives, at det enkelte fagforbund uden varsel vil blive kontaktet for kontrol af løn og arbejdsforhold, hvis der er mistanke om snyd. Som kommune skal vi have et langt bedre samarbejde med LO-forbundene.


 3. En samlet kommune. Jeg vil arbejde for, vi er en samlet kommune og ikke blot en by i østjylland. Selvom vi er en lille kommune, så er mit ønske at vi rykker os i udvikling, så vi kan konkurrere med andre kommuner. Vi skal ha' en kommune der er kendt for nærhed - udvikling - liv i gaderne og i fritidslivet 

Email: Christopher.marquardt@hotmail.com 

Facebook