Socialistisk Folkeparti (F)

Marianne Hundebøll

Alder:54

Beskæftigelse: sagsbehandlende ergoterapeut, arbejdsområde: hjælpemidler mm

Kort præsentation: borger i Odder kommune siden 1996-siddet i byrådet siden 2006. Har 3 børn som har været i børnehave og skoler i Odder. Kender derfor bl.a.  til det at være forældre i de kommunale institutioner. 

SF-Odder har valgt mig som borgmesterkandidat, da jeg har klare politiske visioner og erfaring som kan bruges i den stilling. Jeg ved at vejen til et må kan være lang, og at der kan være kompromisser på vejen. Derfor er det som borgmester vigtigt, at man kan samarbejde og tænke i nye løsninger.

Politiske mærkesager: 

 • Borgerinddragelse og demokrati, der er mange mulighede for at inddrage borgerne langt før en beslutning, end det er tilfældet i dag, jeg arbejder for at det bliver muligt at stille borgerdrevne forslagtil byrådet. Det er vigtigt for mig at samarbejde med de unge og udvikle på deres muligheder i kommunen og i demokratiet.
 • Odder kommune skal være en bæredygtig kommune - ikke kun økonomisk. Vi skal tænke i forebyggelse -økologi - fællesskab. Ro frem for effektiviseringer.
 • Kommunens  indkøbspolitk skal udvikles i en mere grøn og økologisk retning. 
 • Når kommunen køber ydelser skal der være kædeansvar så en underleverandør ikke kan have underbetalte medarbejder. 
 • Rent drikkevand - nu og i fremtiden. Jeg vil arbejde for at der ikke må sprøjtes med pesticider oven over vores alle sammen grundvand. De kommunale jorde skal drives økologisk - også den jord kommunen forpagter ud.

e-mail: marianne.hundeboell@odder.dk

hjemmeside facebook

Helle Møller

 

Klavs Vedel

 

Axel Iversen

 

 

Alder: 61 år

Beskæftigelse: Ejendomsservicetekniker

Præsentation: Jeg stiller op som kandidat for SF i Odder og SF i Region Midtjylland, fordi jeg vil reagere på den stigende ulighed i samfundet. Jeg vil arbejde for bedre normeringer i dagtilbud, en stærkere folkeskole, god integration, hjælp til mennesker med psykisk sårbarhed, og jeg vil arbejde for en værdig ældrepleje. Investering i mennesker frem for nedskæring. Jeg vil være med til at bakke op om de svageste borgere. Jeg tror på fællesskab og solidaritet. Jeg tror på, at et godt fagligt, organisatorisk samarbejde mellem den kommunale og regionale arbejdsgiver til fordel for medarbejderne og for de borgere, som har brug for offentlig velfærd.

Privat bor jeg i Over Randlev. Jeg er gift med Vibeke, jeg er bonusfar/svigerfar, og jeg er bedstefar til 4 skønne unger. Jeg er født og opvokset i Odder Kommune, og jeg har boet her i mere end halvdelen af mit liv.

Mærkesager:

 1. Bekæmpelse af ulighed.
  Jobcentret skal sikres resurser og politiske rammer til en kurs med "håndholdt" indsats overfor svagt stillede ledige og sygemeldte borgere. Nødvendigt fokus på at ældre medborgere og andre, som ikke magter digitaliseringen af samfundet, kan sikres andre muligheder.
  Der skal være gode boliger til alle aldersgrupper, - til en pris der er til at betale.
 2. Færre miljøskadelige stoffer i natur og grundvand
  Jeg vil arbejde for at landbrug og bolig/haveejere dyrker jorden med hensyn til naturens mangfoldighed. Jeg vil arbejde for, at kommende generationer kan sikres en ren natur og rent drikkevand.
 3. Menneske før marked
  Regulering af marked og konkurrence er nødvendig, for at alle borgere kan udfolde deres drømme og muligheder hele livet.

Email: iversenaxel@gmail.com

Facebook

Mogens Bedsted

Alder: 61 år

Beskæftigelse: lærer 

Præsentation: Jeg er 61 år og bor på 25.år i Torrild sammen med min kone. Jeg arbejder som folkeskolelærer med specialundervisning og undervisning af tosprogede.
Jeg har altid taget mig tid til at beskæftige mig med politik både globalt, nationalt regionalt og lokalt. For mig er det vigtigt at engagere mig og blive klogere på den verden vi lever i og om muligt gøre den til et bedre sted at leve i. Jeg stiller derfor op til både kommunalvalg og regionrådsvalget

Mærkesager: Især ligger det mig på hjerte at arbejde for de, der har de færreste ressourcer, for en reel chance for at skabe sig et godt liv. Vi er gennem de sidste mange år ikke blevet bedre til at skabe mønsterbrydere, og alt for mange bliver fastlåst af deres sociale arv.
Jeg vil arbejde for at der bliver øget fokus på de forebyggende indsatser, At børn møder mange tydelige voksne i deres opvækst, der kan vise dem andre muligheder en de deres forældre havde.

E-mail: mogens.bedsted@gmail.com