Venstre (V)

Uffe Jensen

Alder: 57 år

Beskæftigelse: Borgmester

Præsentation: Siden slutningen af 1988 har jeg sammen med min familie boet i Odder. Gennem årene har vi været meget aktive indenfor forenings- og kulturliv.
Frem til jeg blev valgt til mit nuværende job, arbejdede jeg hos Østjyllands politi, med efterforskning i afdelingen for personfarlig kriminalitet. I omkring 10 år var jeg også en del af tillidsmandssystemet i politiet.
Politi- og tillidsmandsuddannelsen er en god ballast at have i borgmesterjobbet. Jeg vil gerne mødes med borgere, drikke en kop kaffe og få en god snak. Nyder at kommer ud af Rådhuset og deltager gerne i så mange aktiviteter som tiden tillader.

Mærkesager:

 1. Dialog og samarbejde. Jeg vil gerne være med til at række hånden lidt længere frem. Sammen med borgerne, virksomhederne, foreningerne finder vi de bedste løsninger.
 2. Uddannelse er vejen frem. Vi har rigtig gode og velfungerende skoler i kommunen. Og sådan skal det fortsætte. Vi er i det hele taget en rigtig uddannelses-kommune; tænk bare på de mange forskellige højskoler og et yderst velfungerende gymnasium. Mere uddannelse og naturligvis skal Campus Odder udbygges
 3. Erhvervsvenlighed og godt iværksættermiljø er afgørende. Det skal vi understøtte. Vi skal som kommune have et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores virksomheder. Det handler om at skabe flest mulige arbejdspladser, og også hjælpe borgere, der har det svært, i job eller uddannelse.

E-mail: uffe.jensen@odder.dk

Hjemmeside Facebook

 

Ole Lyngby Pedersen

Præsentation:  
Jeg har været fuldtidslandmand siden 1984, erhvervpolitik og organisationsarbejde har altid interesseret mig, især miljøpolitik og arbejdet med at reducere næringsstofudledningen til vandmiljøet interesserer mig, den interesse passer glimrende til mine poster i Odder Kommunes Miljø og Teknik-udvalg, MTU ,og Odder Spildevand.

Civilt erhverv: Landmand - medejer af I/S Faurgård.

Medlem af udvalg: Miljø- og Teknikudvalget
Andre tillidshverv: Bestyrelsen i Odder spildevand og Landboforeningen Odder - Skanderborg.

Mærkesager:

 • Det gode liv/investeringer i fremtiden: Jeg og Venstre vil fastholde Odder som en af Østjyllands mest attraktive bosætningskommuner.
 • Vækst og udvikling: At få endnu flere børnefamilier og erhvervsaktive folk til at flytte til kommunen.
 • God økonomi: En sund økonomi er basis for en sund udvikling i hele kommunen.
 • Godt miljø med naturen og vækst i balance: - Natur miljø og Landbrug kan og skal fint forenes i Odder Kommune.

E-mail: ole.pedersen@odder.dk  

Hjemmeside Facebook

 

Lone Riis

 

Alder: 48 år

Beskæftigelse: Administrativ ansvarlig, Hospice Søholm

Præsentation: Jeg bor i Gylling, har 3 voksne børn.

Gennem bestyrelsesarbejde og som instruktør, har jeg hele mit voksenliv, været frivillig i foreningslivet samt i skole- og børnehavebestyrelse.

Nuværende bestyrelsesarbejde:

 • Gylling Efterskole
 • Gylling-Alrø Menighedsråd

Jeg er nysgerrig på livet og på lokalpolitik.
For mig er det værdifuldt at ville dialogen, være ansvarlig, respektfuld, engageret og anerkendende.

Vi skal se mangfoldigheden som en styrke og ville det brede samarbejde.

Mærkesager:

 1. Vi skal have udvikling i HELE Odder kommune
  Borgere og lokalråd skal være bærende kræfter, så vi i fællesskab kan styrke og sikre forholdene i de mindre samfund.
 2. Alle børn skal have chance for at lykkes
  Vi skal have et særligt fokus på indsatser, som styrker og hjælper børn med specielle behov.
 3. Værdigt ældre- og handicapliv
  Vi skal sikre, at der skabes social tryghed af høj kvalitet, med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.
 4. Økonomisk veldrevet kommune
  Gennem et bredt byrådssamarbejde, skal vi sikre bedst mulig service for pengene. Vi skal passe på pengene, men vi skal også turde udvikle indenfor samme ramme.

E-mail: lriis@hotmail.com

Hjemmeside Facebook

Niels Christensen

 

Født: 1954

Præsentation: Gift med Marianne, 2 voksne børn. Jeg er født ind i politik i en Venstre-familie. Jeg har været medlem af VU eller Venstre i snart 50 år. Jeg stiller op for et liberalt parti. Det bliver ikke med min gode vilje, at vi f.eks. trækker tvangstilslutninger af fjernvarme ned over hovedet på folk eller indfører noget der ligner sukkerforbud, fordi man synes, det ser smart ud med den slags signalpolitik i byrådet.

Medlem af udvalg mm: Som ung var jeg aktiv i Venstres Ungdom og har bl.a. siddet i VU's landsledelse og Venstres Landsstyrelse. Jeg har været præsident for Liberal Ungdomsorganisation i EU. Jeg har været formand for Venstre i Ørting-Falling. Jeg er medlem af Venstre i Odders bestyrelse.

Beskæftigelse: Redaktør på efterløn

Mærkesager:

 • En fortsættelse af det gode arbejde for bedre vilkår for erhvervslivet, flere arbejdspladser, flere iværksættere, flere uddannelsespladser. Det er afgørende for at vi har råd til mere velfærd.
 • Bedre kommunal støtte og opbakning til alle kommunens frivillige.
 • Gode vilkår for børnefamilier med alsidige tilbud når det gælder pasning og skoler og valgfrihed mellem private og offentlige løsninger.

E-mail: nicodder@gmail.com

Hjemmeside Facebook

Jan Christensen

 

Alder: 51

Beskæftigelse: Retail manager

Præsentation: Jeg har de sidste 12 år været bosiddende i Saxild med kone og 3 børn. I dag arbejder jeg i SPORT24 som Retail manger, men kender Odder og byens handelsliv rigtigt godt, da jeg tidligere i mere end fem år har været ejer af Mr. Jan på Torvet i Odder.
I min fritid dyrker jeg extrem sport pt. mest cykling, men tidligere har jeg også løbet en del.

Jeg er ny i politik, og kan bidrage med nye øjne og vinkler på tingene, noget der vil bringe Odder videre og gøre kommunen til et spændende sted at bo og leve sit liv.

Mærkesager:

Udgangspunktet er godt og rammerne for de næste 4 år er på plads med et bredt forlig omkring budgettet. Jeg er parat til at skifte cykelsadlen ud med ”taburetten”, hvis jeg får den fornødne opbakning, når stemmesedlerne er optalt efter den 21. november.Jeg vil udfordre status quo og stilles ikke med, at vi ikke udvikler tingene og gør det ”lidt” bedre i morgen.

 1. Det gode liv og den aktive kommune. Jeg vil sætte fart på Odder kommune som et sted med høj puls at bo i. Vi skal have vores eget MTB spor i skoven, vi skal have et kampsport center og vi skal prioritere en natursti fra Odder og hele vejen til Norsminde langs den slyngende å ud gennem Naturreservatet. Der skal være let adgang til den smukke natur, uanset om det er på cykel, eller i vandresko eller løbesko.
  Vi skal støtte og være med til at skabe rammerne omkring nye arrangementer i Odder. Det kan være sammen med Spektrum eller sammen med nogen af kommunens mange foreninger. Vi skal have flere begivenheder til Odder til stor gavn for detailhandlen og byens hoteller og restauranter. Det skal ikke kun være fedt at være skoleelev eller pensionist i Odder, vi skal skabe rammer for det gode og aktive liv for alle i Odder.
 2. Detailhandlen er et stort aktiv for byen. Vi kan være stole af vores udvalg af specialforretninger i Odder, hvor mange af landets bedste kæder er repræsenteret, men rammerne omkring torvet i byen er uacceptable, der skal ske handling og forvandling. Vi skal have løftet torvet til noget vi kan være bekendt og stolte af.
  Jo mere vi kan samle omkring midtbyen af udvalgsbutikker, jo mere trafik og liv får vi i hjertet i Odder, men Odder i nord og dagligvare butikkerne i syd, skal også naturligt være en vigtig del af byens handelsliv.
  Detailhandlen i Odder beskæftiger mange mennesker, der bor i og omkring Odder, så det er hjælp til selv hjælp, at vi som kommune gør en særlig indsats for vores lokale handelsliv.
 3. Letbanen er også for dem der bor uden for Odder. Det skal være let at komme til letbanen også for dem som bor uden for Odder by. Jeg vil kæmpe for gode busforbindelser og cykelstier til Odder og for gode p-forhold omkring stoppestederne i byen. Det skal også i fremtiden være muligt, at cykle de knap 4 kilometer fra Rude til byskiltet i Odder på en sikker cykelsti. Det kan sagtens være som et tillæg til den allerede eksisterende vej. Det betyder en meget mere trafiksikker skolevej for de elever der bor i Nølev og skal til Saksild skole og det betyder en sikker skolevej for de mange der cykler i Skole fra Saxild, Rude og Nølev og ind til Odder. Sidst med ikke mindst, vil cykelstien være en sikker vej, for de mange der vælger at cykle til letbanen, for at komme i skole eller på arbejde i Aarhus.

E-mail: jch@sport24.dk

LinkedIn Facebook 

 

Finn Thranum

Alder: 61 år

Beskæftigelse: Ambulancebehandler
Fhv. MF / byrådsmedlem
Kandidat til Odder Byråd
Kandidat til Regionsrådet i Midtjylland

Præsentation: Født og opvokset i Århus, bor i Hou, og er gift med Britta som er sygeplejerske.
Far til fire voksne piger, morfar til Oliver og en pige på vej : -)
Fuldtidsansat i ambulancetjenesten i Odder.
Aktiv i politik siden 1981
Roer havkajak, svømmer, cykler og løber.
Jeg har energi, lyst og erfaring til igen at yde en politisk arbejdsindsats for borgerne i Odder Kommune og Region Midtjylland.

Politiske mærkesager:

 • Sundhed og forebyggelse igennem hele livet
 • Samarbejdet imellem sygehus og kommune
 • Omsorg, hjælp og støtte til de svageste og socialt udsatte medborgere
 • Børn og unge får tryghed, selvtillid og kvalitet i deres udvikling/uddannelse

E-mailadresse: finnthranum@gmail.com 

Hjemmeside Facebook
 

Lene Midtgaard

Alder: 53 år

Beskæftigelse: Blomsterdekoratør og arrangementskoordinator - hesteshow i Jyske Bankboxen

Præsentation: Jeg er åben, lyttende og bidragende. Jeg tror på en rummelig kommune, hvor der er plads til alle. At alle ved hvad der er bedst for dem selv, at alle bidrager respektfuldt til fællesskabet, at vi tager ansvar for ejet liv, men er klar til at gribe de, der ikke selv kan.
At bo, skabe familie, arbejde og leve i Odder kommune, har været med til at gøre mig til den jeg er og jeg er klar til at give igen, at være med til at videreudvikle vores kommune, som et godt sted at bosætte sig og vokse op i.

Politiske mærkesager:

 • En velfungerende skole giver puls til lokalområdet, igangsætter foreningslivet, sammenholdet og tænder bosætterdrømme. Der skal fortsat ikke lukkes skoler.
 • Børn, unge og voksne med særlige behov, skal favnes med en tidlig og individuel indsats. For vores svageste borger, er livskvalitet min mærkesag.
 • Jeg vil ikke bare slukke ildebrande, men arbejde for positiv fremgang, for en samlet og økonomisk ansvarlig kommune.

E-mail: lenemidtgaard1@gmail.com

Hjemmeside 

Jan Gade

Alder: 54 år

Beskæftigelse: Projektchef

Præsentation: Jeg bor i Bjerager, er gift og har 2 voksne børn. Er aktiv jæger, naturmenneske og fåreavler. Jeg er formand for Venstre i Odder og forbrugervalgt til AURAs repræsentantskab.

Mærkesager:

BØRN OG UNGE ER LIVSNERVEN I SAMFUNDET

 • en naturskole i Odder
 •  arbejdsro på skolerne efter flere år med forandringer
 • fritidspas for udsatte børn
 • mangfoldighed og fleksibilitet i skolerne, institutionerne og i fritidslivet

VÆKST OG BOSÆTNING SKAL SKE I RESPEKT FOR NATUREN OG MILJØ

 • lokalrådene inddrages, når vi vækster og forandrer
 • bedre adgang til naturen gennem cykel- og gangstier
 •  mere sammenhængende natur og bredere biodiversitet
 •  Øget fokus på vandmiljøet og de forskningsforsøg Århus Universitet har etableret i Odder


VORE ÆLDRE MEDBORGERE SKAL OPLEVE KVALITET OG TRYGHED

 • stort samarbejde med frivillige i indsatsen mod ensomhed
 • fokus på støtte til pårørende til f.eks. demente
 • at der bygges nye plejeboliger på Stenslundscentret
 • at brugere af ældreplejen får mest mulig indflydelse på eget liv

E-mail:gade.jan@gmail.com

Hjemmeside Facebook 

 

Hans Hammann

Alder: 54

Beskæftigelse: Senior Business Development Manager ved TDC Erhverv

Præsentation: Jeg har boet i Odder kommune stor set hele mit liv, siden 1972 i Torrild. Jeg har 3 dejlige børn, hvoraf de 2 er hjemmeboende hver anden uge. Min fritid går medpolitik, hus og have, fritidssejlads og lidt jagt. Derud over deltager jeg selvfølgelig i det sociale liv i Torrild området samt medlem af Lions.

Mærkesager:

 1. Asfalt , cykelstier & gangstier
  Mere og bedre asfalt, blandet andet skal vest omfartsvejen, den der skal forbinde Aarhusvej med Grobshulevej, opprioriteres i kommunens planlægning. Øget fokus på etablering af Cykelstier heriblandt cykelstier til hhv. Ørting og Gylling samt Hundslund og Ørting samt gang- og cykelstier til Letbanen, især til Rudehavevej.
 2. Grøn omstilling
  Fortsat Rent drikkevand, fokus på forurenede grunde som der er mange af i Odder Kommune
  Flere el biler i kommunen, El lader til biler på offentlige P pladser,.
  Ungdomsuddannelser
 3. Mere fokus på: 10. Klasse, Produktionsskolen og E-team

E-mail: hans.hammann@odder.dk

Hjemmeside Facebook

 

Torben Smedegård Sørensen

Alder: 63 år

Beskæftigelse: Pensioneret politiassistent den 1. September 2017. Arbejder nu som lagermand hos JEVA, Hundslund.

Præsentation: Jeg er gift med Lis, bor i Hundslund og har 3 voksne piger og 6 børnebørn.
Er ved at afslutte 1. valgperiode i byrådet for Venstre. Er medlem af social- og sundhedsudvalget, beskæftigelsesudvalget, bevillingsnævnet samt formand for børn- og ungeudvalget. Ikke at forveksle med BUK-udvalget.
Er byrådets repræsentant i Hundslund Hallens bestyrelse.
Har altid været et foreningsmenneske og tidligere været medlem af skolebestyrelsen, Hundslund Idrætsforenings bestyrelse, træner i idrætsforeningen. Er p.t. næstformand i Borgerforeningen for Hundslund og Omegn.

Mærkesager:  

 1. via et bredt samarbejde i Byrådet at fastholde en sund økonomi, der giver fortsat mulighed for at udvikle hele Odder kommune.
 2. sikre at udviklingen sker i hele kommunen og i samråd med lokalrådene og i respekt for naturen.
 3. indsatsen for børn, unge og familier med særlige behov, skal ske på et tidligt tidspunkt, med den rette indsats og med borgeren i centrum, for på den måde at sikre en bedre livskvalitet for den enkelte borger.

E-mail: torben.sorensen@odder.dk 

Hjemmeside
 

Doris Feldborg

Præsentation: Har to voksne sønner og bor i Odder. Er aktiv golfspiller og roer havkajak.

Formand for udvalg: Venstre Netværk Erhverv RegionMidt-Øst

Andre tillidserhverv: Venstre Bestyrelse i Odder og Regionsbestyrelsen Venstre

Mærkesager: Gennem dialogen skaber vi et samarbejde indenfor erhvervslivet, beskæftigelse og uddannelse, samt udvikling indenfor den tredje alder.

Civilt erhverv: Intensiv sygeplejerske

E-mail: dorisfeldborg@odder.dk

Hjemmeside Facebook