borgmester Uffe Jensen bliver interviewet

Reportage fra valgdagen

Den 21. november 2017 var der kommunal- og regionsvalg i Danmark. Læs og se videoer fra begivenhedernes gang i Odder Kommune fra valgstederne åbnede kl. 8 til konstitueringsaftalen var på plads kl. 4 om natten.  

Kl. 4.00: Aftalen er på plads
Uffe Jensen (V) fortsætter som borgmester, efter at Venstre og Socialdemokraterne har indgået en aftale om konstituering.

Kl. 22.30: Kommentarer fra politikerne
Hør nogle af de første kommentarer fra politikerne. Mandaterne og stemmeprocenterne er gjort op, men de personlige stemmer er ikke opgjort endnu. 

Kl. 22.15: Resultatet foreligger

Kl. 20.00: Valgstederne lukker
Du kan følge resultatet live på kmdvalg.dk

Kl. 19.30: En halv time tilbage
Der er stadig en halv time tilbage, inden afstemningsstederne lukker kl. 20.00. Stemmeprocenten var 71,6 pct. kl. 19. Det er en anelse lavere end i 2013. 

Kl. 17.00: Husk at stemme
Flere end halvdelen af kommunens stemmeberettigede borgere havde stemt, da klokken var 17.00. 53,2 pct. havde stemt, og det svarer til 9309 borgere. Stemmeprocenten var højere på dette tidspunkt end samme tidspunkt ved valget i 2009 (47,4 pct.)  og 2013 (52,5 pct.). Ved dette valg åbnede valgstederne dog også en time tidligere.  

Kl. 14.00: 31,4 pct. har stemt
Stadig flere af borgerne i Odder Kommune har været ude og give deres stemme. Kl. 14 var stemmeprocenten på 31,4 pct. Det vil sige, at 5498 har afgivet deres stemme. Procenten var ved valget i 2013 kl. 14 på 26,3, mens den i 2009 var på 26,7, da klokken blev 14. Vælgerne har dog haft en time mere til at stemme ved valget i 2017, da valgstederne som noget nyt åbnede kl. 8.  

I løbet af dagen er der også mange skoleelever, der har besøgt valgstederne:

kl. 11.00: Høj stemmeprocent

I den første time, hvor valgstederne i Odder Kommune havde åbent, var der 7,3 pct. af vælgerne, der afgav deres stemme. Det er første gang, at det er muligt at stemme kl. 8. Tidligere kunne man først stemme kl. 9. På Tunø åbnede afstemningsstedet dog også først kl. 9 i år. Der var flest, der benyttede sig af den tidligere åbningstid i Saxild og i Odder, hvor det begge steder var 8,2 pct. af vælgerne i området. 

Fra kl. 8 til kl. 11 blev 17,4 pct. af stemmerne afgivet. Der er således afgivet flere stemmer kl. 11 end ved kommunalvalgene i 2013 og 2009, men valgstederne har altså også været åbne en time længere. I 2013 blev der afgivet 13,4 stemmer fra kl. 9-11 og i 2009 blev der afgivet 14,1 pct. af stemmerne i valgets to første timer. 

I alt er der 17.508 stemmeberetigede borgere i Odder Kommune. 3048 af dem havde afgivet deres stemme kl. 11.

Kl. 9: Hvad laver dem du møder på valgstedet? 

Hør valgsekretær Lenette fortælle om, hvordan det foregår i Randlev.

Kl. 8.00: Afstemningsstederne åbner
Afstemningsstederne i Odder Kommune åbnede kl. 8, bortset fra på Tunø, hvor afstemningsstedet åbnede kl. 9. På Gylling Skole var borgerne klar fra morgenstunden til at stemme, og de valgtilforordnede var klar til en lang dag: