Nye regler for ophængning af valgplakater

Der er vedtaget en ændring i valgloven mht. reglerne for ophængning af plakater.

Fristen for, hvornår valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og andre valg, der holdes på offentligretligt grundlag, tidligst må hænges op, ændres fra døgnets begyndelse til kl. 12.00 den 4. lørdag før valgdagen.

Der henvises til lov om offentlige veje m.v. § 84, stk. 1, 1. pkt.,[1] og lov om private fællesveje § 66 a, stk. 1, 1. pkt.[2]

I forbindelse med folketingsvalg, der udskrives med en kortere frist end 4 lørdage før valgdagen, må der dog først ophænges valgplakater, når folketingsvalget er udskrevet. Dette vil i praksis sige fra statsministerens offentliggørelse af, at der udskrives valg til Folketinget.

Der henvises til lov om offentlige veje m.v. § 84, stk. 1, 2. pkt.,[3] og lov om private fællesveje § 66 a, stk. 1, 2. pkt.[4]

Valgplakater skal foruden at forsynes med oplysninger om den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af valgplakaten, forsynes med oplysninger om en e-mailadresse på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af valgplakaten, således at det for vejmyndighederne er hurtigere og lettere at kommunikere med den pågældende.

Der henvises til lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 1, 1. og 2. pkt.,[5] og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 1, 1. og 2. pkt.[6]”

Læs mere: 

Orienteringsbrev til kommuner om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli 2017

Lovbekendtgørelse af den kommunale og regionale valglov

Lovbekendtgørelse af folketingsvalgloven