Lokalråd i Odder Kommune

Alrø Lokalråd
Formand, Ib Krause-Kjær
E-mail: Jensen-lave@live.dk
Hjemmeside: alroenet.dk

Bjerager Lokalråd
Formand, Helle Hermansen
E-mail: Jensen-lave@live.dk

Boulstrup Lokalråd
Formand, Jens Møller Kristensen
E-mail: jmollerk47@gmail.com

Dyngby Lokalråd
Formand, Kaj Jensen
E-mail: dyngbykaj@gmail.com

Gylling Lokalråd
Formand, Hans Mortensen
Jørgen Hansen er rådets kontaktperson på e-mail: jh.4400@hansen.mail.dk

Hou Fællesforum og Lokalråd
Formand, Jon Jensen
E-mail: markfoged@jensen.mail.dk
Hjemmeside: houfaellesforum.dk

Saksild og omegns Lokalråd
Formand: Per Faaborg
mail: per.faaborg@profibermail.dk
Hjemmeside: saksildlokalraad.dk

Torrild Lokalråd
Formand, Hans Erik Lykke Hansen
E-mail: lokalraad@torrild.dk 
Hjemmeside: torrildlokalraad.dk

Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne
Formand, Jan Kjærsgaard
E-mail: lokalraad@oertingfalling.dk
Hjemmeside: oertingfalling.dk

Lokalrådet for 8350 Hundslund
Formand, Heidi Gautschi
E-mail: lokalraadet8350@hundslund.dk
Hjemmeside: www.hundslund.dk

Lokalrådene bliver indkaldt til et årligt fællesmøde med byrådet.