Politik for reklamefinansiering

Byrådet har den 9. oktober 2006 vedtaget Politik for reklamefinansiering. Politikken lyder således:

  • Reklamefinansiering er som udgangspunkt ikke tilladt i Odder Kommune
  • Undtaget herfra er sponsorering af enkeltstående aktiviteter
    • Ligeledes undtaget er fx busser ejet af lokale støtteforeninger

Reklamefinansiering kan skabe et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold mellem annoncører og kommunale institutioner. Der kan desuden rejses tvivl om kommunens upartiskhed i behandling af sager vedrørende annoncører.

Odder Kommune ønsker et ensartet udtryk i design og markedsføring af Odder Kommune som en fælles enhed. Dette lader sig ikke gøre, hvis reklamefinansiering tillades.

Odder Kommune ønsker at undgå en situation, hvor kommunen afskærer de frivillige foreninger fra reklameindtægter ved at fortrænge dem fra det begrænsede lokale reklamemarked.