Kühnau er ny formand for regionen

Der er onsdag morgen, 22. november 2017, indgået en konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier.

Aftalen betyder, at Anders Kühnau (S) bliver regionsrådsformand for Region Midtjylland i perioden 2018 – 2021.

Hanne Roed (Rad.V.) bliver 1. næstformand, og Carsten Kissmeyer (V) bliver 2. næstformand.

Se aftalen, som redegør for sammensætning af forretningsudvalg, fire stående udvalg mv.

Psykiatriområdet har fået et særligt fokus i aftalen. Udover de 10 mio. kr., som tidligere er aftalt som led i budgetforliget for 2018, har partierne aftalt, at der findes yderligere 15 mio. kr. til et løft af psykiatrien i 2018. Disse midler går til flere senge, bedre personalenormeringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommunerne
mv. Herudover er parterne enige om at løfte psykiatrien yderligere ved budget 2019.

Onsdag 22. november fintælles stemmerne, ligesom de personlige stemmer bliver optalt. Sandsynligvis bliver det natten til torsdag 23. november, før alle personlige stemmer er optalt, og det dermed står klart, hvordan den endelige sammensætning af regionsrådet bliver.

Navnene på alle regionsrådsmedlemmer offentliggøres på Region Midtjyllands hjemmeside, straks de er kendt.

Valgresultatet skal godkendes i Region Midtjyllands valgbestyrelse, før det kan betragtes som endeligt. Valgbestyrelsen mødes torsdag
23. november kl. 13.00.

Stemmeprocenten til valget i Region Midtjylland var 72,7 procent. Ved seneste regionsvalg i 2013 var stemmeprocenten 73,8 pct.

Se fordelingen af stemmer og mandater på www.rm.dk

 (Illustration: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland).

 

 

 

 

 

 

 

 

Valget til regionsrådet er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal lede udviklingen af din region de næste fire år.

Hvad er regionerne?

De fem regioner i Danmark løfter de opgaver, der kræver store enheder.

Regionerne arbejder for liv og vækst med arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og den transport, der får din hverdag til at hænge sammen. Desuden driver regionerne en række tilbud til borgere med særlige behov.

Regionerne redder liv, behandler fysiske og psykiske sygdomme og arbejder for et sundhedsvæsen, hvor du er i centrum.

Hver region ledes af 41 folkevalgte politikere, der lægger de overordnede linjer for regionens arbejde, og stræber efter mest mulig sundhed, liv og vækst for pengene.

Din stemme giver indflydelse på hvilke politikere, der skal lede din region.

Se kandidaterne til regionsrådet i Region Midtjylland

Du kan stemme på 259 kandidater fordelt på 20 lister til regionsvalget. Se alle lister og kandidater.

Valgresultat

er kan du følge Regionsvalget live som resultaterne løber ind: kmdvalg.dk

Fakta om Region Midtjylland

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:

  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.100 fuldtidsstillinger og et budget på 30 milliarder kroner. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Læs mere om Region Midtjylland

 

Fakta om Region Midtjyllands budget for 2017

  • Sundhed 23,3 mia. kr.
  • Psykiatri 1,8 mia. kr.
  • Social 1,0 mia. kr.
  • Regional Udvikling 0,7 mia. kr.
  • Fælles formål og administration 0,7 mia. kr.
  • Anlægsinvesteringer 2,1 mia. kr.
  • Renter og afdrag 0,4 mia. kr.