Seniorrådsvalg 2017

Kom til informationsmøde om seniorrådsvalget 2017
Hvis du vil høre mere om valget og seniorrådets arbejde, så kom til informationsmøde på Ålykkecentret den 23. august fra kl. 14 til kl. 16. Adressen er Ålykkecentret 5, 8300 Odder.

Hvad er et seniorråd
Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt seniorråd. Seniorrådet har til opgave at holde løbende kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikere og forvaltning
Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem der har behov for hjælp, og for dem der kan klare sig selv.

Seniorrådet giver kommunens beslutningstagere råd om f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen,trafikplanlægning og kommunale budgetter.

Seniorrådet er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år. Medlemmerne er valgt for fire år. 
Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer. Det behandler ikke sager for enkeltpersoner og har tavshedspligt om kommunens interne sager.

Om valget
Seniorrådet har fem medlemmer og fem suppleanter, og alle skal findes ved valget i 2017
Du kan stemme og stille op til seniorrådet, hvis du har fast bopæl i Odder Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen, det vil sige den 31. oktober 2017.

Valget foregår anonymt, og byrådet har bestemt, at valget gennemføres som et hybridvalg. Det betyder, at borgeren afgiver sin stemme digitalt. Hvis man er fritaget for digital post, er der mulighed for at brevstemme. Odder Kommune opfordrer så mange som muligt til at stemme.

Valget foregår i perioden 9-31. oktober og resultatet offentliggøres den 7. november kl. 12.00.

Borgere over 60 år, der er bosiddende i Odder Kommune, vil modtage information om valget i deres e-boks eller med posten, hvis man er fritaget Digital Post.

Læs mere om Seniorrådet i Odder Kommune.