Klima

Odder Kommune udfører årligt en række tiltag, for at følge DK2020 planen, og passe godt på vores skønne natur. Læs mere om alle tiltagene her på siden.

Bruttoenergiforbrug opdelt på vedvarende energi og fossile brændsler for basisår

Odder i data

Co2-udledninger i Odder Kommune

Odder Kommune får udarbejdet et energi- og klimaregnskab hvert andet år. Du har som borger adgang til alle vores regnskaber, hvis du har lyst til at vide mere om udledningerne i kommunen.

Dyk ned i vores mange datasæt her

DK2020

Klimaplan for Odder Kommune

Odder Kommune vil gøre sin del for at opnå de nødvendige reduktioner i udledningen af CO2, og gøre kommunen robust overfor de klimaændringer, der kommer.

Mere om DK2020 her

Klimatiltag: Hvad er der sket, og hvad er på vej?

Her kan du følge med i processen, hvor der er fremhævet nogle af de klimatiltag, som Odder Kommune har gennemført fra 2018 frem til nu. 

2018

Med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen blev der i 2018 budgetteret og igangsat detailprojektering af en klimaløsning ved Odder Museum/Mølleparken. Der er afholdt 2 borgermøder for beboere i området, 2 møder med direkte berørte lodsejere, samt udarbejdet et skitseforslag.

2019

Klimatilpasning

Konkretisering af Odder Kommunes Klimatilpasningsplan

Klimatilpasning består i at vi tilpasser os de nye vilkår som vi forventer af fremtidens klima, herunder flere og kraftigere regnskyl på kort tid, mere vind og kraftige storme og stigende havvand.

Læs mere om her, hvad vi gør for at tilpasse os klimaforandringerne

Få indflydelse

Klimaudvalget for Odder Kommune

Odder byråd har besluttet at nedsætte et klimaudvalg bestående af politikere, erhvervsliv, organisationer og borgere. Hvis du som borger har lyst til at vide mere om udvalget, eller engagere dig frivilligt, kan du kontakte Odder Kommune for mere information.

Se mere om Klimaudvalget her