Vil du vide mere

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tlf. 8780 3333
E-mail: ledelseogudvikling@odder.dk
Hjemmeside: tilflytter.odder.dk
Facebook: facebook.com/odderkommune