Forebyggelse af vold mod børn

Her kan du læse "Odder Kommunes handleberedskab i forhold til sager om fysiske overgreb mod børn".

Her kan du læse et uddrag af pjecen "Odder Kommunes handleberedskab i forhold til sager om fysiske overgreb mod børn’.

Formålet med handleberedskabet er at have et beredskab klar til at håndtere eventuelle sager om fysiske overgreb mod børn eller unge i kommunen.

Udover Odder Kommunes handleberedskab kan en mere generel viden på området findes på: Socialstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.

Det må dog understreges, at det til enhver tid er de konkrete retningslinjer i Odder Kommunes handleberedskab,  man skal følge i sager om bekymring, mistanke eller konkret viden om fysiske overgreb mod børn.