Efter frakendelse af førerretten

Du skal opfylde visse betingelser, hvis du har mistet førerretten eller fået et kørselsforbud, og du gerne vil have lov til at køre igen.

Betinget frakendelse

Har du fået en betinget frakendelse af førerretten, vil politiet indkalde dig til kontrollerende køreprøve. Fristen for aflæggelse af den kontrollerende køreprøve er normalt 3 måneder fra indkaldelsen.

Har du fået betinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel, skal du også gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest. 

Ubetinget frakendelse

Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, (herunder promillekørsel efter de tidligere gældende regler før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest. 

Kontrollerende køreprøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve: 

  • Trafikadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte 7 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.

Kursus i Alkohol og Trafik – A/T-kursus

Ved kørselsforbud for spirituskørsel eller ved en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Kurset er obligatorisk.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel (herunder promillekørsel efter de tidligere gældende regler før 1. september 2005),  er A/T kurset obligatorisk, og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse kan du begynde på første ledige kursus.

Du skal som hovedregel bestå en ny køreprøve (en kontrollerende køreprøve) efter A/T kurset, før du kan få kørekortet tilbage.

Du kan læse mere om og tilmelde dig A/T-kurser her: www.antk.dk

Kurset koster 3.200 kr.  

Kørselsforbud

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet promillekørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.