Tilbud i Jobcentret

Jobcenter Odder har flere gratis tilbud, der hjælper dig tilbage til arbejdsmarkedet, hvis du er ledig, langtidssygemeldt, eller er i risiko for at blive det.

I samarbejde med din sagsbehandler finder du det tilbud, der passer til netop dig.

 

Tilbuddet er for dig som er over 18 år og som er tilknyttet Jobcentret, eller er i risiko for at blive sygemeldt fra dit arbejde.

For at du deltage skal du kunne:

 • klare fysisk udfoldelse uden krav om højt tempo
 • møde stabilt
 • være sammen med andre
 • Forstå instruktioner på dansk

Når du deltager i Bevægelse i skoven, er mødestedet indgangen til Vejlskoven.

Sammen med medarbejdere fra Odder Kommunes Træningscenter, vil du få mulighed for at styrke din fysiske og mentale sundhed gennem forskellige aktiviteter, som:

 • Gradueret træning, herunder fysisk træning
 • Aktiviteter som spil, stafetter m.m.
 • Mindfulness
 • Vejrtrækningsøvelser

Bevægelse i skoven foregår om onsdagen fra 13.00-14.15 og kan vare i op til 13 uger.

Der er maksimalt 10 deltagere på holdet.

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Odder, tlf.: 87803787, hvis du ønsker at deltage eller høre mere tilbuddet.

Tilbuddet er for alle over 18 år, som er tilknyttet jobcenteret.

Tilbuddet foregår i Jobcenter Odders lokaler i VitaPark.

Du kan få hjælp til nedenstående:

 • Intro til Jobnet.dk
 • Oprettelse af CV på Jobnet.dk
 • Opdatering af eksisterende CV på Jobnet.dk
 • Intro til Joblog
 • Intro til selvbooking af samtaler med jobcentret
 • Hjælp til oprettelse af Jobagenter

Du får en tid hos en medarbejder i CV Værkstedet mandag eller tirsdag mellem kl. 11.30 og 14.30.

Samtalen har en varighed på en time. Hvis du har behov for mere, aftaler du det med medarbejderen i CV Værkstedet.

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Odder, tlf.: 8780 3787 hvis du ønsker at deltage eller vil høre mere om tilbuddet. 

Samtalerne er for dig, som oplever personlige eller helbredsmæssige udfordringer, som kan være hindrende i forhold til din tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være du føler dig stresset, overbelastet, har angst eller smerter og har svært ved at få din hverdag og dit arbejdsliv til at hænge sammen.

Tilbuddet er for dig som er over 18 år og som er tilknyttet Jobcentret, eller er i risiko for at blive sygemeldt fra dit arbejde.

Samtalerne kan indeholde emner som:

 • Struktur i hverdagen
 •  Balance mellem aktivitet og hvile
 • Prioritering af opgaver m.v.
 • Vaner og mønstre
 • Tanker - handling
 • Egenomsorg og accept
 • Selvtillid og selvværd

Du kan som udgangspunkt få 5 samtaler og forløbet har en varighed op til 13 uger.

Intervallet for samtalerne aftaler vi fra gang til gang, men ofte foregår samtalerne hver 2. uge og har en varighed op til 1 time pr. gang.

Tilbuddet foregår i Jobcenter Odders lokaler i VitaPark.

Kontakt din sagsbehandler eller Jobcenter Odder for mere viden eller hvis du gerne vil deltage på tlf.: 8780 3787

Emnerne kan være CV, ansøgning, jobsamtale, kompetencer, karriereveje mm.

Du kan deltage i tilbuddet, hvis du har brug for sparring på en ny retning i dit arbejdsliv og er tilknyttet Jobcenter Odder.

Samtalerne foregår i Jobcenter Odders lokaler i VitaPark.

Tilbuddets indhold og form:

 • Samtalerne har til formål at afdække dine faglige og personlige kompetencer
 • Sparring på din fremtidige retning i arbejdslivet
 • Sparring på jobmuligheder som matcher dig
 • Hjælp til jobsøgning i forhold til nye jobmuligheder

Varighed:

 • 3-5 individuelle samtaler
 • Samtalerne foregår typisk med en uges mellemrum

Kontakt din sagsbehandler/jobkonsulent i Jobcenter Odder, Tlf.: 8780 3787, hvis du ønsker at deltage, eller ønsker mere viden om tilbuddet.

Tilbuddet er for dig som er over 18 år og som er tilknyttet Jobcentret.

Du skal kunne deltage i gruppesammenhænge og have dansksproglige kompetencer til at tilgå i holdundervisning. 

Undervisningen foregår i Jobcenter Odders lokaler, Vitavej 67.

På workshoppen får du blandt meget andet:

 • Inspiration til og viden om de konkrete virksomheder, der er relevante for dig at søge hos
 • Gode tips og tricks, der kan hjælpe dig med at målrette din jobsøgning
 • Introduktion til ChatGPT, som er en ny og nem måde at skrive ansøgninger på
 • Inspiration til hvordan du får gennemslagskraft hos arbejdsgiverne

Der er undervisning i Jobøgningsworkshoppen over fire mandage fra 9.00-11.00.

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Odder, tlf.: 87803787, hvis du ønsker at deltage eller høre mere tilbuddet.

Du kan deltage, hvis du over 18 år og er tilknyttet jobcentret.

Du skal have dansksproglige kompetencer til at indgå i holdundervisning.

Tilbuddet foregår i Jobcentrets lokaler i VitaPark.

Du vil blandt andet blive præsenteret for ’Jobspor’, som er et værktøj, der kan hjælpe dig til at få mere viden om dine job- og uddannelsesmuligheder. Du vil også komme til at arbejde med flere planer, som kan føre dig til job eller uddannelse.

Der vil være holdundervisning og hjemmeopgaver.

 •   Tilbuddet varer 3 uger
 •   Undervisning foregår hver onsdag kl. 10.00-11.45 
 •   Der er maksimalt 10 deltagere på holdet

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Odder, tlf.: 8780 3787 hvis du ønsker at deltage eller ønsker mere viden om tilbuddet.

Formålet med tilbuddet er, at

 • du får indsigt og viden omkring stress
 • du får konkrete redskaber, du kan bruge for at forbedre din tilstand både arbejdsmæssigt og privat

Du kan deltage i tilbuddet, hvis du er stressramt og bosat i Odder kommune. Du kan benytte tilbuddet som led i at forebygge en sygemelding, eller hvis du er sygemeldt, deltidssygemeldt, dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager eller får ledighedsydelse.

Tilbuddet foregår i Jobcentrets lokaler i VitaPark.

Tilbuddets indhold og form:

8 ugers undervisning i stress og stresshåndtering. Undervisningen vil være en kombination af oplæg, dialog og øvelser, samt aktivitet i naturen.

Hvor lang tid varer tilbuddet og hvordan er det sammensat?

 • 8 uger med 2,5 time ugentligt
 • Tirsdage eller onsdage fra kl. 09.30 – kl. 12.00
 • Der vil være max 8 deltagere på hver hold

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Odder, tlf.: 8780 3787, hvis du ønsker at deltage eller ønsker mere viden om tilbuddet.

Tilbuddet er til dig, som oplever udfordringer i hverdagen, som du gerne vil gøre noget ved for at komme tættere på job.

Tilbuddet foregår i Jobcentrets lokaler i VitaPark.

Du får blandt andet viden om:

 • Mestring af det, der udfordrer dig
 • Fysisk og mental sundhed
 • Muligheder på arbejdsmarkedet

Tilbuddet er på op til 10 uger.

Du møder tirsdage, hvor der er fælles gåture og torsdage, hvor der er undervisning.

Mødetiden er 2½ time pr gang.

Der er maksimalt 8 deltagere på holdet.

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Odder, tlf.: 8780 3787, hvis du ønsker at deltage, eller ønsker mere viden om tilbuddet.

Undervejs i forløbet deltager du i 9 workshops, hvor du bliver undervist i forretningsplan, økonomi, salg online/reklame, produktudvikling mv.

Derudover møder du ind hver dag for at danne netværk i Udvikling Odder med de øvrige iværksættere og du arbejder på dit eget koncept.

Grundet dette ikke er Jobcentrets eget tilbud, er der en udgift til forløbet. Udgiften dækkes dog af Jobcentret, hvis du har fået din deltagelse godkendt af din sagsbehandler.