Få bevis på din frivillighed

Et nyt bevis skal blandt andet hjælpe frivillige i jobsøgningen.

Et frivilligt job kan være godt for mange ting. Det kan for eksempel give gode oplevelser, et godt netværk og gode kompetencer. De kompetencer kan man nu få bevis på, hvis man er frivillig i eksempelvis en forening, et fællesskab eller i en af Odder Kommunes institutioner. Frivilligbeviset hedder det, og det er blevet til i samarbejde mellem Frivilligcenter Odder og Odder Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

”Frivilligbeviset er et godt tilbud til vores mange dygtige og passionerede frivillige. På den her måde kan de nemlig få dokumentation for de opgaver, de udfører i deres frivillige arbejde, og det kan jo blandt andet hjælpe dem i deres jobsøgning. Så jeg er rigtig glad for at det er lykkedes os at udarbejde det her bevis i godt samarbejde med Frivilligcenteret,” siger Claes Jensen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget i Odder Kommune.

Alle, der har været frivilligt engageret i en frivillig forening, et frivilligt fællesskab eller en kommunal institution i mindst 20 timer over en periode på minimum to måneder, kan få Frivilligbeviset. Det kan findes på Odder Kommunes og Frivilligcenter Odders hjemmesider, og skal blot underskrives af en person fra den forening / frivillige fællesskab, hvor den frivillige har været engageret.

Du kan hente beviset her