Hou Lokalhistoriske Arkiv

Hou Lokalhistoriske Arkiv har tre hovedformål

  1. Indsamling af arkivalier. Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.
  2. Opbevaring. Forsvarlig opbevaring og arkivering som foregår efter SLA´s (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.
  3. Formidling. Arkivalierne er offentligt eje og skal gratis være til rådighed.

Arkivets åbningstider er onsdage i lige uger fra kl. 13.30 - 15.30.

Adresse
Hou Hallen
Skolegade 65 Hou
8300 Odder
Kontakt på email
Hjemmeside: www.hou-la.dk