Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn

Dækker Gylling sogn og har til huse på Gylling skole.

Arkivet har til formål at indsamle, modtage og opbevare alt historisk materiale, der efter bedste overbevisning vil være af værdi for nutidig og fremtidig dokumentation (forskning) af, hvordan der var i Gylling før nu.

Af arkivalier kan fremhæves væsentlige skriftlige publikationer m.v., men også fotos og film om missionæren Karen Jeppe – også kaldet Armeniernes moder. Af film bl.a. den nylig dansk-armensk producerede "ET RÅB SÅ HØJT", der beretter om hendes liv og virke. Om Gyllingpræsten Otto Møller haves også betydelige materialer.

Derudover rummer arkivet diverse off. dokumenter som aftægtskontrakter, skøder, skudsmålsbøger, fæstebreve, købekontrakter, minifotokopier af kirkebøger m.v. Et under stadig udbygning værende vejregister rummende hver enkelt gård og hus med beskrivelse og fotos. Litteratur om Gylling, bl.a. Gyllingbogen 1 og 2, nye og gamle fotos, avisudklip, scrapbøger, forskellige personlige beretninger, lydbånd, foreningsprotokoller og jubilæumsskrifter, skolebilleder og konfirmandbilleder.

Adresse:
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Skolegade 13
Gylling
8300 Odder
Tlf. 86540900
Hjemmeside: www.gyllingarkiv.dk