Odder Lokalhistoriske Arkiv

Odder Lokalhistoriske Arkiv har som formål at indsamle, bevare og formidle historisk materiale, der kan belyse Odder Kommunes historie, dens beboere, virksomheder, foreninger, dagliglivet og meget andet.

På denne måde er arkivet en kulturhistorisk institution, der er med til at sikre "vores fælles hukommelse".

På arkivet findes en stor og mangfoldig samling af materiale, der kan fortælle om egnen Hads Herred og dens befolkning fra fortid til nutid. Her findes bl.a.:

  • Kopier af kirkebøger, folketællinger og skøde/panteprotokoller fra hele Odder Kommune.
  • Trykt litteratur om egnen.
  • Opslagsbøger.
  • Protokoller fra forretninger, håndværkere og virksomheder.
  • Protokoller og andet materiale fra egnens foreningsliv.
  • Dokumenter som skøder, aftægtskontrakter m.v.
  • Breve, skudsmålsbøger og erindringer.
  • Matrikelkort og målebordsblade.
  • Gamle og nye fotografier og postkort fra land og by, af personer og begivenheder fra håndværk og fra gårde og godser m.m.
  • Aviser fra 1887 samt avisklip.

Adresse:
Møllevej 3-5
8300 Odder
E-mail: odderarkiv@moesgaardmuseum.dk
Hjemmeside: www.oddermuseum.dk