Beboerklagenævnet

BBR - Bygnings og Boligregister

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger.

Din BBR meddelelse indeholder en lang række oplysninger om din ejendom, som du bl.a. har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål. Det er også BBR, der danner grundlag for bl.a. ejendomsvurderingen.

Som bygnings- og boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Hvis der er fejl i BBR meddelelsen?

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Ret BBR er en selvbetjeningsløsning, der er udviklet til at borgerne kan indsende forslag til kommunen med rettelser til BBR. Du skal være logget ind med MitID, for at foreslå ændringer.

Ellers kan du sende en e-mail til lenette.hededal@odder.dk 

Hvordan får du en BBR meddelelse?

BBR meddelelsen udsendes til ejere af fast ejendom i forbindelse med køb af ejendom, samt når der er foretaget ændringer i de registrerede oplysninger om ejendommen.

Hvis du har brug for at få en ny BBR-meddelelse, kan du blandt andet hente din BBR-meddelelse følgende steder:


Hvem har ansvar for registret?

Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR - men det er den enkelte ejendoms ejer, der har pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR altid er rigtige. Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.

Hvad har du pligt til at indberette?

De oplysninger, du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i LBK. nr. 797 af 6. august 2019 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Se bekendtgørelsen her.

Har du spørgsmål?

Kontakt os på lenette.hededal@odder.dk eller på telefonnummer 8780 3333.