Huslejenævn

Huslejenævnet tager sig af uenigheder i det private udlejningsbyggeri - Lejere og udlejere i det almennyttige boligbyggeri skal henvende sig til Beboerklagenævnet.

Fra 1. juli 2014 har Horsens og Odder Kommuner oprettet et fælles huslejenævn med navnet "Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner".

Huslejenævnet sekretariatsbetjenes af Horsens Kommune.

Huslejenævnet behandler klager om f.eks.  

 • Lejeforhøjelse
 • Forbedringsforhøjelse
 • Lejens størrelse
 • Omkostningsbestemt leje
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Flytteopgørelse
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Genudlejningsgebyr
 • Manglende vedligeholdelse
 • Vedligeholdelsesregnskab
 • Varmeregnskab
 • Vandregnskab
 • Forhøjelse af aconto bidrag
 • Støj og chikane

Sådan klager du
Sager, der ønskes behandlet, skal sendes skriftligt med præcisering af, hvad det er, man ønsker nævnet skal tage stilling til. Man skal endvidere vedlægge den fornødne dokumentation for forholdet, man ønsker at få behandlet.

Det koster et gebyr at få behandlet en sag i Huslejenævnet.
 
Send din klage til Huslejenævnets sekretariat, Horsens Kommune, Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens.
 
Du kan også kontakte Trine Kyed Stoffers Hansen, Horsens Kommune på telefon 76 29 35 40 eller på e-mail: beboerklagenaevn@horsens.dk og trini@horsens.dk