Vand, gas, el, telefon, fjernvarmeledninger mv.

Tegninger over vand, gas, el, telefon fjernvarmeledninger mv., skal rekvireres ved de enkelte forsyningsværker og IKKE ved kommunen.
Odder Kommune er kun i besiddelse af tegninger over kloak på de enkelte grunde i det omfang som det fremgår af tidligere byggesager eller som tidligere ejere har indsendt af kloaktegninger.

Du kan se tegningerne på dette link til byggesagsarkivet.
Hvis din kloakmester laver ændringer af de eksisterende kloakledninger på din ejendom; vil vi meget gerne modtage en ”som udført” tegning til vort bygningsarkiv. 

Oplysninger om kloakledninger i offentlige veje og stikledninger til din grund, kan indhentes ved Samn Forsyning

Der kan også være ført ledninger ind over din grund, som betjener andre grunde. Disse ledninger vil normalt være sikret via en tinglyst deklaration eller servitut. Du må normalt ikke bygge hen over disse ledninger. Du kan se på den Digitale Tingbog, om der er sådanne ledninger tinglyst på din matrikel. Du kan bruge dette link: www.tinglysning.dk.

Du kan eventuelt også indhente oplysninger om andre ledninger på hjemmesiden www.ler.dk Denne hjemmeside henvender sig primært til entreprenører mv. LER gør det lettere for entreprenører og andre graveaktører at undersøge et graveområde og skaffe oplysninger om ledninger, inden de sætter et gravearbejde i gang.