Fugt og skimmelsvamp

Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp i din bolig kan du kontakte Byggeri i Odder Kommune.

Bor du til leje?
Hvis du bor til leje, skal du først kontakte din udlejer, der er forpligtet til at undersøge og udbedre en eventuel skade.

Ejer du en udlejningsbolig?
Er du ejer af en udlejningsbolig, skal du tilsikre at boligen er sund og vel vedligeholdt, hvorved fugtproblemer minimeres. Du bør også informere lejere om brugen af boligen, da det i sidste ende er dig som ejer, der er ansvarlig for bygningen.

Odder Kommune vil foretage en indledende besigtigelse på baggrund af en aktuel henvendelse.
Derefter vil de videre tiltag blive fastlagt.

Ejer du din bolig og har mistanke om skimmel?

Hvad er fugt og skimmel?
Fugt kan forekomme i alle bygninger og kan for eksempel skyldes utætte tage og vægge, vandskader og kondens. Høj luftfugtighed kan over tid øge risikoen for skimmelsvamp og andre bakterier. Skimmelsvampe ses som farvede plamager, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvampe lugter muggent og afgiver sundhedsskadelige stoffer.

Skimmelsvampe findes overalt i naturen, og sporerne findes i støv og skidt i alle bygninger. Skimmelsvampe vil normalt kun genere personer, som i forvejen har astma eller allergi over for netop skimmelsvampe. Andre kan få symptomer i form af irritation i øjne og luftveje samt hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær.

Skimmelsvampe i indeklimaet er kun yderst sjældent akut sundhedsskadelige. Men de er tegn på, at der er alvorlige problemer med indeklimaet i bygningen. Derfor bør vækst af skimmelsvampe altid tages alvorligt.

Gode råd og vejledninger
God vedligeholdelse er den bedste måde at forebygge fugt og skimmelvækst på.
Dårlig vedligeholdelse kan betyde, at der sker omfattende skader på bygningen.
Det koster dyrt – både i kr./øre og i menneskelige omkostninger.
Der findes flere websider, der informerer om fugt og skimmelsvampe, f. eks Skimmel.dk, hvorpå man kan finde generelle retningslinjer og gode råd om, hvordan man undgår og fjerner skimmelsvampevækst i sit hjem.
Skimmel.dk er udviklet af SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) i samarbejde med Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.
Se mere på: www.skimmel.dk

Herunder har Odder Kommune samlet nogle af de gode råd, der gives om blandt andet opvarmning og udluftning, samt forhold der kan sikre at holde huset tørt: 

 1. Holde taget tæt.
 2. Reparere vandskader hurtigt. 
 3. Rense tagrender, nedløbsrør og tagbrønde. 
 4. Tjekke at dræn og kloakker fungerer ordentligt.
 5. Reparere fuger og revner i facader og fundamenter.
 6. Sørge for at fuger omkring vinduerne er tætte.
 7. Rense emhætten og udsugningen i badeværelset og tjekke, at de virker ordentligt.
 8. Lufte ud jævnligt.
  Hold normalt alle vinduer lukket i fyringssæsonen og undgå træk. Når du ønsker at lufte ud, gøres det bedst ved at lave kortvarige kraftige udluftninger af 5-10 minutters varighed. Skru ned for dine radiatorer, mens du lufter ud. Dug indvendig på termovinduer er tegn på, at der skal luftes mere ud.
 9. Undgå en høj luftfugtighed i lejligheden. En fugtmættet luft vil føles koldere end en tør luft ved samme temperatur. Fugtig luft er desuden dyrere at opvarme end tør luft.
 10. Tilstop ikke ventilationsåbninger i badeværelse og køkken.
 11. Lad være med at tørre tøj på radiatorerne. Det giver høj fugt i din bolig med risiko for fugtskader.
 12. Har du flere radiatorer i samme rum, skal du stille alle på samme temperatur.
 13. Hold dørene lukket, hvis du ønsker lavere temperaturer i nogle rum. For eksempel i soveværelse og køkken.
 14. Det koster dig minimum 3-5% mere i energiforbrug, hvis du hæver varmen med 1 grad.
 15. Undgå at tildække radiatorer og termostatventiler med gardiner og møbler. En varmemåler på en tildækket radiator vil registrere en meget høj varmeafgivelse, uden at den kommer rummet til gode.
 16. Stil ikke møbler helt op af kolde ydervægge, da dette kan give mug på vægge.
 17. Tager du væk fra din lejlighed i længere tid, kan du skrue lidt ned for varmen. Du bør dog ikke lukke helt, da du vedligeholder din lejlighed ved at opvarme den, så der ikke sker fugt- eller frostskader.

Spørgsmål?

Kontakt os på Byggeri@odder.dk
eller på telefonnummer 29222728

 Telefontiderne er
 
Mandag
10-14
Tirsdag
10-14
Onsdag
Lukket
Torsdag
10-14
Fredag
10-12