Hegnsyn

Kontakt

Titel Navn Telefon Mail
Formand Lars Olsen 2462 1331 laol@danskmetal.dk
Plantningskyndig Mogens Bedsted    
Bygningskyndig Ib Mortensen    
Hegnsynssekretær Bente Visby Høeg 8780 3474 bente.hoeg@odder.dk

Spørgsmål vedrørende hegnsloven kan besvares ved henvendelse til sekretariatet eller formanden for hegnsynet, hvor der dog gøres opmærksom på, at der ikke kan ske vejledning / rådgivning om aktuelle sager. Anmodning om afholdelse af hegnsyn skal foretages skriftligt og skal ligeledes stiles til sekretariatet.

For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet ret til et samlet vederlag på 2.100 kr. når hegnssagen er afsluttet. Det er Hegnsynet der afgør, hvem der skal betale vederlaget. Grundreglen er, at den som hegnsynssagen går imod, betaler vederlaget.

Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et vederlag på 700 kr. Vederlaget betales af den, der har begæret hegnsynsforretningen. Her kan du hente skema til brug for begæring om hegnsyn.

Er du interesseret i selv at orientere dig om de gældende regler, så gå på hegnsloven.dk