Har du spørgsmål om byggeri?

Det gør du på den digitale platform www.bygogmiljoe.dk.

Hvordan søger jeg landzonetilladelse?

Du kan søge landzonetilladelse via den digitale platform www.bygogmiljoe.dk eller via mail til byggeri@odder.dkLæs mere her.

Jeg har en forespørgsel om et potentielt byggeri

Hvis du har en forespørgsel, sender du bare en mail af sted til byggeri@odder.dk – og så vil vi besvare den hurtigst muligt. Husk at skriv hvad byggeriet omhandler, adressen samt dit telefonnummer.

Jeg vil gerne have hurtig sagsbehandlingstid. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du vil have en hurtig sagsbehandling, skal du sikre dig, at din ansøgning er fyldestgørende. Hvis du vil vide den aktuelle sagsbehandlingstid, er du velkommen til at kontakte os.

Må en anden ansøge om byggetilladelse på mine vegne?

Ja, det må de gerne. Så længe der er indsendt en underskrevet fuldmagt, hvor ejer giver ansøger lov til at søge på ejers vegne, så er det i orden.

Hvis det drejer sig om en grund, hvor tinglyst ejer har solgt grunden til køber, og det er køber som vil søge byggetilladelse, så skal vi have en kopi af underskrevet købsaftale, hvor overtagelsesdatoen fremgår.

Hvor meget sekundært byggeri (udhuse, carporte, garager, drivhuse m.m.) må jeg have på min grund uden at søge byggetilladelse?

Overholder dine småbygninger dette, så skal du ikke søge om tilladelse:

 • Det samlede areal af alle dine småbygninger må ikke overstige 50 m² efter opførelse af en ny bygning
 • Den samlede længde af alle småbygninger efter opførelsen af ny bygning, må ikke overstiger 12 meter i skel eller nærmere skel end 2,5 meter
 • Reglen om max. højde på 2,5 meter skal være overholdt, hvis småbygningerne ligger tættere på skel end 2,5 meter
 • Reglen om max. bebyggelsesprocent i Bygningsreglementet eller lokalplan er overholdt

Du skal også være opmærksom på Lokalplaner og eventuelle tinglyste servitutter. Overholder dit byggeri alle ovennævnte kriterier, kan du bygge uden tilladelse, men husk du skal give BBR besked, når du er færdig med byggeriet.
Du kan læse mere om reglerne for småbygninger i Bygningsreglementet.

Afviger dine småbygninger fra ovennævnte, så skal du søge om tilladelse til opførelsen via Byg & Miljø.

Er du i tvivl om dette, er du velkommen til at sende os en mail.

Hvor finder jeg gamle tegninger af mit hus?

Det gør du i vores digitale byggesagsarkiv https://public.filarkiv.dk/727

Hvor finder jeg kloaktegninger på min grund?

Det gør du i vores digitale byggesagsarkiv. https://public.filarkiv.dk/727

Vi har kun det liggende, som ligger i byggesagsarkivet. Hvis det ikke ligger der, har vi det ikke.

Hvordan finder jeg ud af, hvilke lokalplaner der er for min grund?

Du kan se lokalplaner og byplanvedtægter her.

Hvad betaler jeg for i byggesagsgebyret?

Du betaler for oprettelsen af sagen, journaliseringen af dokumenter gennem hele sagen, byggesagsbehandlingen, korrespondancen til ansøger, indberetning til BBR, afslutning af sagen.

Kan jeg få en dialog inden jeg sender mit projekt ind?

Ja, det kan du. Vi tilbyder en forhåndsdialog af 1 times varighed uden gebyr. Book tid og læs mere her.

Hvad skal jeg indsende om at få lov til at opføre et drivhus?

Hvis dit drivhus kræver byggetilladelse, skal du ansøge via www.bygogmiljoe.dk.

Vi skal bruge følgende for at behandle sagen:

 • Situationsplan
 • Facadetegninger
 • Plantegning
 • Udfyldt erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af

Hvad skal jeg indsende for at få en nedrivningstilladelse?

Vi skal bruge en underskrevet fuldmagt fra ejer og oplysninger om hvilke bygninger der nedrives og hvilke der eventuelt bevares. Oplysningerne kan for eksempel udpeges på et kort.

Skal jeg søge byggetilladelse?

 • Hvis du udvider dit boligareal, kræver det altid tilladelse.
 • Hvis du udvider dit erhvervsareal, kræver det altid tilladelse.
 • Hvis du ændrer anvendelsen i forbindelse med et boligareal eller et erhvervsareal, kan ændringen kræve tilladelse.

Min BBR-meddelelse er ikke korrekt

Hvis der er fejl eller ændringer i BBR på din ejendom, skal du rette det på bbr.dk/ret. Husk, at opdatering af BBR er altid ejers ansvar.

Jeg har flere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Byggeri på byggeri@odder.dk eller ringe på 29 22 27 28.

Telefontiderne er
 
Mandag:
10-14
Tirsdag:
10-14
Onsdag:
Lukket
Torsdag:
10-14
Fredag:
10-12