Lokalplan 1151

Lokalplan 1151, som skal muliggøre etablering af Folkeparken mv., blev vedtaget af Byrådet d. 13. december 2021. Du kan se det arkiverede byrådsmøde her.

Se Dagsordenpunkt om endelig vedtagelse af lokalplan 1151 for centerområde ved Odder Rådhus - Folkeparken.

Du kan se lokalplan 1151 her.