Aktiviteter på Centralhotellet

Odder Kommune lejede lokalerne på Centralhotellet til og med 31. december 2022. I perioden blev der i fællesskab med andre aktører afprøvet en lang række aktiviteter på Centralhotellet. Dem kan du læse om her.

Byudviklingsstrategi for Odder bymidte

Arrangementerne på Centralhotellet var en del af den strategi, der er lagt for udviklingen af midtbyen i Odder. Den strategi kan du læse her.

Forprojekt om udviklingsmuligheder vedr. Centralhotellet

Forprojektet om Centralhotellet var et projekt med flere formål:

  • at aktivere den mest centrale og historiebærende bygning i handelsgaden og centrum,

  • at skabe mere byliv og

  • at udvikle kulturtilbuddene sammen med eksisterende og nye brugere.

Forprojektet er afsluttet og blev indstillet til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen primo 2023.

Læs sagsfremstillingen her

Forprojektet var et samarbejde mellem Realdania, Odder Kommune og den private ejer af Centralhotellet.

Du kan læse mere om Centralhotellets historie i dokumentet her.

Se billeder fra aktiviteter på Centralhotellet herunder: