Formålene med behandling af personoplysninger

Vi indhenter kun personoplysninger om dig til lovlige og relevante formål og kun i et omfang, der opfylder disse formål.
Vi vil kun opbevare oplysningerne, så længe de opfylder disse formål, og så længe vi ifølge gældende lovgivning er forpligtet eller har lov til det.

Vi behandler personoplysninger som led i borgerbetjening eller personaleadministration. Hvis det vedrører en byggesag, behandler vi personoplysninger ved at opbevare og udstille dem i Byggesagsarkivet.

Dette gør vi for enten at leve op til vores generelle forpligtelser som offentlig myndighed eller mere specifikt for at løse en opgave i samfundets interesse, overholde en retlig forpligtelse eller for at opfylde en kontrakt.
Behandling kan også ske efter konkret samtykke fra dig, eller hvis du selv henvender dig til os.