Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, der er relevante og nødvendige for det aktuelle formål.

Det vil som oftest være navn og kontaktoplysninger, CPR-nr, CVR-nr., ejerforhold, familieforhold.