Ret til at se oplysninger om dig (indsigt)

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har registreret om dig i vores systemer.

Du får også information om de sammenhænge, som vi bruger oplysningerne i, bl.a. formålet med oplysningerne og hvem der har adgang til dem.

Vi kan have mange personoplysninger om dig.
Hvis vi skal søge efter oplysningerne i alle vores systemer, kan din anmodning derfor tage lang tid at besvare.
Hvis du kan præcisere, hvilke oplysninger du ønsker indsigt i, vil vi kunne behandle din anmodning hurtigere.