Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet eller berigtiget og til at få tilføjet manglende
oplysninger.

Hvis du beder om at få berigtiget eller slettet personoplysninger om dig, skal vi tage stilling til, om vi kan gøre det.
Det afhænger af, om vi er enige med dig i, at oplysningerne er urigtige eller må slettes.

  1. Hvis vi er enige, angiver vi tydeligt i din journal, at de er urigtige og ikke må anvendes.
  2. Hvis vi ikke er enige, vil vi træffe en afgørelse om, at de ikke skal berigtiges. Vi vil herefter skrive i din sag, at du mener, at dine oplysninger er forkerte.
  3. Hvis dine personoplysninger har karakter af en subjektiv og faglig vurdering, vil din anmodning betyde, at vi tilføjer en bemærkning i din journal om, at du ikke er enig i det, der står.

Vi vil kun i et meget begrænset omfang kunne slette eller rette i dine oplysninger.
Det kan være, hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af et samtykke, du trækker tilbage, eller hvis oplysninger som udgangspunkt ikke er lovligt indsamlet.

Grunden til, at vi ikke kan rette eller slette oplysninger er, at vi som udgangspunkt har
journalpligt og derfor ikke uden videre slette eller rette i journaliserede oplysninger. Som offentlig myndighed skal vi til enhver tid kunne dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller beslutning er truffet på.

Mens vi undersøger, om vi kan efterkomme din anmodning om berigtigelse eller sletning, har du ret til, at vi begrænser brugen af oplysningerne i sagsbehandlingen.