Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med sagsbehandling og løsning af andre opgaver videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til andre myndigheder, til leverandører at it-tjenester og til andre samarbejdspartnere og leverandører af produkter og services.

Disse er underlagt samme sikkerhedsregler som os eller regler, som er fastlagt i kontrakter og aftaler.
I nogle tilfælde vil det kræve dit samtykke, før vi kan videregive oplysninger om dig.

Du skal være opmærksom på, at alle høringssvar fremgår af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne, og at dit høringssvar ikke kan være anonymt.