Badevand

Badevandsflag

Badevandsflaget - er en ordning, som er meget lig Blå Flag, hvor du er sikret samme lækre badevand og sikkerhed, men her må du gerne have hunde i snor med. Flaget er hvidt, men har blå stjerner på, som angiver kvaliteten. Tre stjerner er det højeste (ud af tre mulige), og det har samtlige badestrande i Odder Kommune fået.

Det hvide badevande vands flag

Ved de fire mest besøgte strande Rude, Saksild, Hølken og Hou er der ekstra fokus på badevandskvaliteten og der tages prøver 10 gange i løbet af badesæsonen, som er fra 1. juni til 1. september. 

Odder Kommune er myndighed for tilsyn med badevandskvalitet. Kommunens beskrivelse af badestrandene og badevandskvalitet fremgår af dokumentet Badevandsprofil.

Hvert år, inden badevandssæsonen starter, udarbejdes en plan over kontrol og udtagningsfrekvens. Prøveudtagning og analyse foretages af et akkrediteret laboratorium. Se analyseresultaterne her.

Kvalitet af badevand

En fuldstændig undersøgelse for alle sygdomsfremkaldende bakterier er ikke mulig. I stedet vælger man at basere kontrollen af badevand på såkaldte indikatorbakterier. Det vil sige bakterier, der findes i større antal og er mere modstandsdygtige i det vandige miljø end de specifikt sygdomsfremkaldende bakterier.

Til dette formål anvendes de termotolerante coliforme bakterier og fækale streptokokker. Fælles for indikatorbakterierne er, at det er tarmbakterier, der kan stamme fra både mennesker og dyr, herunder fugle.

Helt fint og uforurenet badevand indeholder ofte ingen eller meget få bakterier.

De lave bakterietal optræder, hvor badevandet absolut ikke er påvirket af spildevandsudledninger.

Bakterien Vibrio vulnificus

Vibrio vulnificus kan medføre mindre alvorlig sygdom som øreinfektioner eller infektioner i huden, nogle gange kan den også medføre alvorlig sygdom som blodforgiftning.

Der eksisterer ingen brugbare varslingssystemer over for vibrio vulnificus, kommunen kan derfor ikke varsle om risiko for bakterien i badevandet. Undersøgelser har vist at både vandets saltholdighed og temperatur har betydning for indholdet af Vibrio vulnificus.

Personer med lavt immunforsvar kan udsætte sig for smitte, når de bader under følgende forhold:
• I havvand med lav saltholdighed (fx Østersøen, mindre bugter og fjorde), hvis vandtemperaturen i en uges tid har været 15° C eller derover.
• Ved kysterne andre steder i landet med højere saltholdighed, hvis vandtemperaturen i en uges tid har været 20° C eller derover.

Er du i tvivl om dit immunforsvar, bør du kontakte egen læge.

Læs mere om badevand på borger.dk og på Miljøstyrelsens hjemmeside

Sikkerhed på stranden

De fem baderåd

1.Lær at svømme
2.Gå aldrig alene i vandet
3.Læs vinden og vandet
4.Lær stranden at kende
5.Slip ikke børnene af syne

Læs mere om sikkerhed ved strandende på respektforvand.dk

Se film om badesikkerhed på forskellige sprog på Trygfondens Kystlivrednings videokanal.