Byggeri på forurenet jord

Byggeri på kortlagte grunde

I Odder Kommune er der pt. godt 200 kortlagte matrikler og kommunalbestyrelsen er myndighed på §8-området*.
Det betyder, at når en ejer er underrettet om kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 skal denne (eller bruger) søge kommunen om tilladelse før arealanvendelsen ændres til:

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Rekreativt område
 • Alment tilgængeligt område
 • Kolonihave
Vidensniveau 1 (V1) 

Kortlagt på vidensniveau 1 (V1), svarer til, at der er kendskab til aktiviteter på matriklen, der muligvis kan have forårsaget jordforurening.

Vidensniveau 2 (V2)

Kortlagt på vidensniveau 2 (V2), svarer til, at der er konstateret jordforurening på matriklen

 

Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde

Ejer eller bruger skal ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på arealet, hvis det kortlagte areal aktuelt er:

 • Særligt drikkevandsområde
 • Indvindingsopland for almen vandforsyning
 • Anvendes til bolig
 • Anvendes til børneinstitution
 • Anvendes til offentlig legeplads
 • Anvendes til rekreativt område
 • Anvendes til alment tilgængeligt område
 • Anvendes til kolonihave
 • Anvendes til sommerhusgrund
 • Anvendes til institution

Eksempler på hvornår du skal ansøge om §8 tilladelser

 • Hvis der er ændring til følsom/meget følsom anvendelse, skal der søges §8 tilladelse til etablering af bolig
 • Hvis det er et særligt drikkevandsområde/indvindingsopland, skal der søges §8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder
 • Hvis der er følsom/meget følsom arealanvendelse i dag, skal der søges §8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder
   
  * Det er vigtigt at pointere, at §8 kun omfatter kortlagte arealer – de såkaldte vidensniveau 1 -og 2 arealer. Kortlægningen sker for Odder kommunes vedkommende ved Region Midtjylland, Regional Udvikling, Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, tlf. 78 41 00 00 og opdaterede informationer om status på de enkelte arealer kan hentes der.