Biodiversitet

Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er variationen af dyr, planter, bakterier og svampe i naturen - det er med andre ord det, der gør naturen vild. Den er trængt mange steder,  og en lang række vilde planter og dyr der tidligere var almindelige i Danmark er i tilbagegang. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Natur kræver plads og sammenhængende arealer, hvor livet kan vandre og udfolde sig.

Vi kan alle sammen gøre noget for at forbedre naturen og standse tilbagegangen af biodiversitet, og det kan vi ikke mindst som kommune. Vi var bl.a. tilmeldt Miljøministeriets konkurrence #dkvild, hvor vi endte blandt de 20 bedste kommuner.

Tanja Marie Asp foran Danmarks største kvashegn i Økologiens Have
Videoen afspilles på Youtube

Odder Kommunes biodiversitetsplan

Odder Kommunes har en biodiversitetsplan, som du kan se via linket herunder.

I planen står der en masse om alle de tiltag, som vi kan og vil gøre for at gøre kommunens natur endnu vildere.

Gå til biodiversitetsplanen

Læs også om: