Bygge- og beskyttelseslinjer

Rude langhøj

Markante landskabselementer i det åbne land er gennem Naturbeskyttelsesloven pålagt bygge- og beskyttelseslinjer for at sikre deres bevarelse som landskabelige elementer.

Der er udlagt byggelinjer omkring større skove og kirker ligesom byggelinjerne regulerer bebyggelse.
Der er udlagt beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, langs strande, langs åer og omkring søer. Her er der som udgangspunkt forbud mod at foretage terrænændringer, tilplantninger, bebyggelse mv.

Se kort over Bygge- og beskyttelseslinjer.

Bestemmelserne om bygge- og beskyttelseslinjerne findes i naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19.

Hvis man ønsker at tilplante, bygge eller foretage terrænændringer mv. 100 m fra fortidsminder, 300 m fra strande eller 150 m fra søer og vandløb, kræver det en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
Ligeledes kræver det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis man ønsker at bygge inden for 300 m fra kirker og inden for 300 m af skove over 20 ha/alle offentligt ejede skove.
Kommunalbestyrelsen er myndighed på alle bygge- og beskyttelseslinjer undtagen strandbeskyttelseslinjen.