Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er en sikring af data på natur,- miljø- og planområdet og udgør et digitalt forvaltningsgrundlag for kommuner, stat og regioner. Det er muligt at se oplysninger for større områder eller helt ned på enkelte matrikelnumre.

Arealinformation
Arealinformation indeholder tidligere amtslige data og nationale datasæt. Der er adgang til systemet for både offentligheden og myndigheder, men kun myndighederne kan redigere i data. Der findes oplysninger om naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand.

Naturdata
Den fællesoffentlige naturdatabase, Danmarks Naturdata, samler alle myndigheders naturregistreringer på lokaliteter. Det kan f.eks. være floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter. Der er offentlig adgang til naturdatabasen, mens kun myndighederne, har adgang til at redigere i data. Ved at søge på et bestemt område via landkort, kan du bl.a. danne dig et overblik over udbredelsen af arter og særlige biologiske forhold inden for et geografisk område. Læs mere på Danmarks Miljøportal