Færdsel i naturen

I Danmark har vi alle ret til at færdes i naturen, men der findes en række regler for denne færdsel.

 Reglerne findes for, at der kan blive taget hensyn til såvel naturens planter og dyr, som til de mennesker der ejer naturen. Som hovedregel kan du komme langt ved at udvise almindelig betænksomhed og hensyn.

Der gælder forskellige love for færdsel, alt afhængig af hvilken type af natur, du befinder dig i. Der skelnes rent lovmæssigt mellem:
 
Naturstien
  • Privat skov
  • Offentlig skov
  • Strand
  • Klitfredede arealer
  • Offentlige udyrkede arealer
  • Private udyrkede arealer
  • Bræmmer langs vandløb og søer
  • Veje og stier i det åbne land

Brug af metaldetektor

Ligesom der er regler for færdsel, er der også regler for aktiviteter man må lave i naturen. Herunder brug af metaldetektor. 

Odder Kommune giver ikke tilladelse til brug af metaldetektor på offentlige strande.

Det skyldes at det kun er få strande, som ejes af Odder Kommune og flere af disse er forpagtede. De fleste strande ejes af Naturstyrelsen eller private lodsejere. Når der ikke er registreret ejer af et areal, ejes det af matriklen, som ligger tættest på i en linje vinkelret fra kysten og ind i landet.

Ved offentlige strande er det generelt ikke tilladt at bruge metaldetektor. Se Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (BEK nr 852 af 27/06/2016) §28, stk.10: Se loven om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Brug applikationen "Find Ejeren" her kan du se hvem der ejer en given matrikel : Find-Ejeren app

Ønskes det at søge tilladelse ved de matrikler ejet af naturstyrelsen kan dette gøres her: Naturstyrelsen