Færdsel i naturen

I Danmark har vi alle ret til at færdes i naturen, men der findes en række regler for denne færdsel.

 Reglerne findes for, at der kan blive taget hensyn til såvel naturens planter og dyr, som til de mennesker der ejer naturen. Som hovedregel kan du komme langt ved at udvise almindelig betænksomhed og hensyn.

Der gælder forskellige love for færdsel, alt afhængig af hvilken type af natur, du befinder dig i. Der skelnes rent lovmæssigt mellem:
 
Naturstien
  • Privat skov
  • Offentlig skov
  • Strand
  • Klitfredede arealer
  • Offentlige udyrkede arealer
  • Private udyrkede arealer
  • Bræmmer langs vandløb og søer
  • Veje og stier i det åbne land

Brug af metaldetektor

Ligesom der er regler for færdsel, er der også regler for aktiviteter man må lave i naturen. Herunder brug af metaldetektor. 

På kysterne langs Odder Kommune er det som udgangspunkt ikke tilladt at bruge metaldetektor. Det skyldes at meget få af kommunens strande ejes af kommunen, og flere af disse er forpagtede. 

Se kort over kommunens strandarealer her: 

Kysten ejes som udgangspunkt af ejeren af matriklen som ligger tættest på i en linje vinkelret fra kysten og ind i landet. Langt de fleste strande i kommunen ejes af Naturstyrelsen, du kan læse mere om naturstyrelsens politik omkring metaldetektor brug her: