Forvaltningspraksis for træer i Odder 2020-2030

Principper for håndtering af træer.