Fredninger

I Odder Kommune findes adskillige områder, der er fredet som f.eks. den landskabelige fredning ’Sondrupfredningen’ eller den naturmæssige fredning af strandengene ved Horskær.

Udsigt fra Trustrup Høje, en del af Sondrupfredningen

Det er typisk områder, der rummer nogle helt særlige natur- og kulturhistoriske værdier, der bliver fredet. Formålet med fredning og naturbeskyttelse er at beskytte naturen og de vilde dyr og planter, der lever i den, og at beskytte de landskabsmæssige, kulturhistoriske, videnskabelige og undervisningsmæssige værdier, naturen indeholder.

Ofte betyder en fredning, at der sættes begrænsninger for, hvordan og til hvad arealet må bruges, hvordan det skal plejes, og hvem og hvornår man må færdes der.

Fredede arealer i Odder Kommune

Du kan se kort over Fredede arealer, samt beskyttede sten- og jorddiger i Odder.

På kortet kan der zoomes ind på et areal ved at trække musen over det ønskede område. Information om den enkelte fredning kan fremsøges ved først at klikke på taleboblen med "i", og derefter klikke på den fredning man ønsker oplysninger om. I det vindue der fremkommer, er der nederst to links. Det første link omdirigerer til den detaljerede fredningskendelse, mens det nederste link ("shortlink") er en kort beskrivelse af fredningen.

 Du kan læse mere om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside