Kommunens ansvarsart

Kommunens ansvarsart - Tyndakset gøgeurt.

Alle kommuner har fået udpeget en særligt truet dyre- eller planteart, som de har pligt til at yde en særlig indsats for at beskytte. Odder Kommune har fået udpeget den smukke orkidé, Tyndakset Gøgeurt, som man kan være heldig at finde i lysåbne løvskove, klippeløkker og kalkrige overdrev med spredte træer og buske.
 
Orkidéen Tyndakset gøgeurt
Orkidéen Tyndakset gøgeurt
 
Tyndakset Gøgeurt er den tidligst blomstrende orkidé i Danmark og blomstrer fra starten af maj til midten af juni. Den bliver 15-40 cm høj og får 4-8 brede blade, som er samlet i en roset. Bladene er mørkegrønne på oversiden, ofte, men ikke altid, med mørke pletter. Blomsterakset er 5-15 cm langt og tyndt med 15-50 brede, purpurrøde blomster. I sjældne tilfælde kan den optræde med hvide blomster. Blomsterne kan lugte som kattetis, men planter med næsten duftløse blomster findes også. Tyndakset Gøgeurt bestøves især af humlebier, men blomsten er uden nektar. Blomsterne sidder ikke så tæt sammen som hos andre arter af gøgeurter.
 
I Odder Kommune kan Tyndakset gøgeurt blandt andet ses i de kalkrige skove ved Gyllingnæs. Tyndakset gøgeurt er fredet, og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.