Saksild Folkeskov bliver en realitet

I efteråret 2020 bliver der etableret en ny skov i Saksild i Odder Kommune med støtte fra indsamlingen "Danmark Planter Træer".

Den 14. september blændede TV2 op for indsamlingsshowet 'Danmark Planter Træer', med det formål at samle penge ind til plantning af én million træer i Danmark til gavn for klimaet.

Fokus lå på at hver enkelt borger kunne gøre en forskel for klimaet ved at donere penge til rejsning af folkeskov. I den forbindelse bød Odder Kommune ind med et areal på 3,2 ha i Saksild til en folkeskov.

Skovrejsningsprojektet har nu fået tildelt midler fra indsamlingsshowet til at rejse over 12.000 træer og buske i Saksild Folkeskov. I 2020 påbegyndes myndighedsarbejdet og en mere detaljeret planlægning af projektet.

- Det glæder mig rigtigt meget, at vi kan komme i gang med Folkeskoven i Saksild. Det er til gavn for borgerne i kommunen, der får en skov, hvor der er tid til ro og fordybelse, og så er skoven samtidig god for både klimaet og biodiversiteten, siger formanden for kommunens Miljø-, Teknik- og Klimaudvalg, Ole Lyngby Pedersen.

Træerne plantes i efteråret 2020

Saxild folkeskov, som rejses på et kommunalt ejet areal nord for Blommevænget, bliver en naturskov, som både vil gavne klimaet og øge biodiversiteten i området.

Træerne plantes i efteråret 2020, og der er mange, der allerede har vist stor interesse for at deltage på selve plantningsdagen for at plante netop 'deres træer'. Som skovens navn antyder, bydes alle med interesse velkommen, så hvis private, foreninger, institutioner, virksomheder eller andre, ønsker at give et spadestik med, så skriv endelig til Odder Kommune på e-mail: teknikogmiljoe@odder.dk

En skov for alle sanser

Skove er foranderlige og kan have mange forskellige udtryk. Saksild Folkeskov bliver ingen undtagelse. På en tur gennem denne skov skal man kunne opleve den tætte, omsluttende og mørke skov såvel som den lyseåbne skov med bundvegetation og et rigt insektliv. Der skal være noget for alle sanser, så der lægges stor vægt på blomstrende og frugtsættende planter, og ikke kun til dyrene.

Saksild Folkeskov bliver en naturskov med plads til vildnis og naturlig succession, såvel som naturlig degression. Skoven plantes ikke med produktionsformål. Dvs. at syge og døende træer får lov til at stå og ligge, da de danner fødegrundlag og skjulested for en lang række dyr og insekter.

Saksild Folkeskov bliver således en lærings- og oplysningsskov, som giver de besøgende et indblik i naturen, når den får lov til at udvikle sig i eget tempo.

Saksild folkeskov bliver ikke kun en skov for klimaet, men også for biodiversiteten. De 3,2 ha tilplantes med knap 40 forskellige træ- og buskarter samt blomsterfrøblandinger fordelt på 7 naturtyper; Krat, skyggeskov, lysskov, vådområde, tøreng, hasselkrat og områder til naturlig succession, altså hvor naturen kan udvikle sig uden menneskelig indblanding.

Fordybelse i skovens dybe ro

Da kommunens andre skove allerede tilbyder aktiviteter i form af løbestier, fitnessredskaber og mountainbikeruter med mulighed for at hæve pulsen, så lægger denne skov op til at sænke pulsen med ro, refleksion og fordybelse.

Der er primært valgt hjemmehørende arter, men med indblanding af enkelte europæiske arter, som også trives godt i Danmark

Se og læs mere om projektet