Skovrejsning i Odder Kommune

Hvis du ønsker at rejse en skov på mere end 0,5ha skal det anmeldes til kommunen, her kan du læse mere om hvad det kræver før du kan begynde at plante.

Anmeldelse af skovrejsning

Uanset om skovrejsningen foregår i udpeget skovrejsningsråde eller udenfor, skal det anmeldes til kommunen. Skovrejsningen skal anmeldes med denne Skovrejsnings ansøgning. 

Vi svarer på anmeldelser indenfor 4 uger

Kommunen svarer på anmeldelser af skovrejsning indenfor 4 uger. Der er ingen frist for behandling af ansøgning om tilladelse til skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket.

VVM-screening af skovrejsning

Skovrejsninger skal også Vurderes for Virkning på Miljøet, dette kaldes i daglig tale VVM-Screenes, dette sikrer at vi har alle de informationer der skal til for at tilgodese alle de forskellige interesser i kommunen. Udfyld VVM-Skemaet her. 

Undtagelse for anmeldelse

Du skal ikke anmelde genplantning efter hugst af eksisterende skovarealer.

Skovrejsningsområder

I kommuneplanen kan du se de områder, hvor skovrejsning i særlig grad er ønsket. Områderne kaldes skovrejsningsområder. Der kan dog være arealer indenfor de udpegende skovrejsningsområder, hvor der ikke må plantes skov af andre årsager. Det kunne f.eks. være beskyttede naturarealer eller indenfor åbeskyttelseslinjer.

Er du i tvivl? så send en mail til Miljoe@odder.dk -det er også til os du skal sende din ansøgning til