Sløjfning af olietank

Din olietank kan blive for gammel eller du har valgt at etablere en anden opvarmningsform.

Der er regler for, hvordan du skal sløjfe din tank afhængig af, hvor stor den er og om den er i stål eller plast.
Læs om sløjfningsregler for ståltanke under 6000 liter og om sløjfningsregler for plasttanke under 6000 liter

Gammel olietank

Når brugen af din olietank varigt ophører skal

• Tank og rørføring tømmes helt for indhold - bundsuges. Hvis tanken efterlades i jorden anbefales det, at den fyldes med rent sand.
• Anlægget (tank og rør) skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
• Det anbefales at grave tanken op (dog ikke lovmæssigt krav).


Vælger du at opgrave tanken anbefales du følgende
• Tankgraven inspiceret af uvildig miljøteknisk rådgiver
• Der udtages repræsentative jordprøver som dokumentation for, at anlægget ikke har medført jordforurening
• Sløjfningen af tanken anmeldes til kommunen via Byg og Miljø: Byg og Miljø her

Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke. Det anbefales, at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.
Afblænding kan foretages af autoriserede VVS installatører, smedemestre og oliefyrsmontører.
Opgravningen kan foretages af entreprenører.

Er jorden misfarvet, lugter af olie eller konstateres der en forurening skal Odder Kommune, Natur og Miljø underrettes.

Der gælder særlige regler for olietanke på listevirksomheder - dvs. virksomheder som skal have en miljøgodkendelse. Som hovedregel gælder dog for disse, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen er at betragte som minimums bestemmelser. For listevirksomheder vil kravene til olietanke som hovedregel skulle indarbejdes i miljøgodkendelsen.