Råstoffer

Region Midtjylland er ansvarlig for alt, hvad der omfatter råstoffer, derfor bedes I kontakte Regionen, hvis I har spørgsmål eller planer om råstofindvinding.

I kan finde informationer om indvinding af grus, sand og andre råstoffer og svar på de spørgsmål I har, på Region Midtjyllands hjemmeside.