Drikkevand

Vandværker

I Odder Kommune forsynes de fleste borgere med drikkevand fra 18 private vandværker og 3 distributionsselskaber. Distributionsselskaber producerer ikke selv vand, men køber vand fra et andet vandværk. Vandværkerne forsyner fra ca. 30 forbrugere og op til ca. 5000 forbrugere.

Dråbe

Vandråd

Vandværkerne i Odder Kommune har nedsat et råd, der kaldes Vandrådet i Odder Kommune.
Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem almene vandforsyninger i Odder Kommune. Vandrådet kan optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

På Vandrådets hjemmeside, www.oddervandraad.dk, kan du finde praktiske oplysninger om vandrådet og om vandværkerne i Odder kommune.

Vandkvalitet

De fleste borgere i kommunen forsynes med drikkevand fra et alment vandværk, hvor der løbende foretages analyser af drikkevandets kvalitet mv.
Kommunen skal i henhold til vandforsyningsloven føre tilsyn og kontrollere vandværkernes drikkevandskvalitet.
Hvis du får vand fra et alment vandværk, kan du finde information om drikkevandskvaliteten fra dit vandværk på Vandrådets hjemmeside

Vand fra hanen kommes i glas