Indvinding af grundvand

Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse. Tilladelse til indvinding af vand og etablering af vandindvindingsanlæg gives af kommunen.

Selvbetjening

Ønsker du at ansøge om at etablere og indvinde vand til drikkevand, skal du ansøge digitalt via portalen Byg og Miljø. I processen skal du bruge NemID.
Du bør have disse bilag klar, inden du begynder den digitale ansøgning:

Ved nyetableret boring eller en eksisterende ikke godkendt boring

- Tegning af anlæggets placering på grunden 

- Borerapport


Hvis anlægget etableres på anden mands grund

- Accept fra grundejer 

Etablering af en ny boring skal udføres af en godkendt brøndborer med A-bevis.