Regulativer og planer

I Odder Kommune er der en række planer og regulativer, der skal sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser. I boksen til højre kan du læse om kommunens indsatsplaner, vandforsyningsplan, beredskabsplan og regulativet for de private vandværker.

Ottiliakilden i Odder
Ottiliakilden