Varmeplanlægning

Den 29 juni 2022 indgik Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen aftale om fremskyndet varmeplanlægning. Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i de gasforsynede områder skal inden udgangen af 2022 have besked, om, hvorvidt det bliver muligt at skifte til fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som f.eks. varmepumpe. Odder Kommune har ikke et decideret gasforsynet område, men flere ejendomme er tilkoblet gasledningen, der løber mellem kraftvarmeværkerne i den sydlige del af kommunen.

Herudover har Odder Kommune valgt at skrive til husstande med oliefyr, der allerede ligger inden for et fjernvarmeforsynet område.

Nedenfor fremgår en række typiske overvejelser, som man kan have, afhængigt af, hvilket brev man har modtaget. Overvejelserne er formuleret som spørgsmål og svar herpå, og tilknyttet nogle af svarerne er muligheden for at følge et link til forskellige sider, der kan hjælpe dig, med lige præcis din situation.