Støtte til frivilligt socialt arbejde

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget uddeler hvert år midler fra en pulje til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18).

Ved hver uddeling foretager udvalget en samlet prioritering af de indkomne ansøgninger. Såfremt en ansøgning ikke opfylder de opstillede kriterier, er det afgørende, at dette begrundes i ansøgningen.

Herunder følger de projekter/aktiviteter, der vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

  • Støtten ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Odder Kommune.
  • Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Odder Kommune.
  • Aktiviteter, der understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper. Dette kan både være igangværende og nyskabende aktiviteter, men de nyskabende vil blive prioriteret.
  • Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.
  • Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.
  • Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

Herunder følger de projekter/aktiviteter, der ikke ydes støtte til:

  • Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde.
  • Udflugter, rejser og fortæring. Der er mulighed for undtagelser i forbindelse med frivilligpleje.
  • Foreninger med en større likvid formue.

Uddelingerne foregår to gange årligt i forbindelse med Udvalget for Sundhed og Voksne møder. I 2024 er ansøgningsfristerne henholdsvis søndag d. 2. april og søndag d. 6. oktober.

De specifikke ansøgningsfrister annonceres som nyhed her på odder.dk og i Odder Avis. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social- og borgerservicechef Britta Kempel på tlf.: 2090 5347 eller e-mail: britta.kempel@odder.dk.