Dispensationsskrivelse til brug for kørsel med gyllevogne

Akseltryk på gyllekøretøjer med lavtryksdæk.

Odder Byråd besluttede den 7. april 2014 at meddele dispensation til kørsel med gyllekøretøjer iflg. nedenstående.
 
Dispensation og vilkår
For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/ -redskab) tillades 10 t akseltryk på op til 3 aksler, på betingelse af, at køretøjet tilkobles med prodsøje, er forsynet med tvangsstyret 1. og 3. aksel, er monteret med mindst 65 cm brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
 
For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades 11,5 t aksel-tryk, på betingelse af, at køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
 
For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades totalvægt op til 23 t på to-akslede, og op til 34,5 t på tre-akslede (vogntog).
 
Kopi af tilladelse skal medbringes under kørsel og på given foranledning forevises for politiet.
 
Tilladelsen hentes via dette link: